Previous Page  11 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 68 Next Page
Page Background

De Hollandse Krielenfokkers

Club jubileert

Tekst: Marten van Pijkeren

Foto’s: Jan Voets

De Hollandse Krielenfokkers Club (HKC) bestaat dit jaar 70 jaar.

Reden genoeg om daar aandacht aan te schenken. Het (platina) jubi-

leum wordt gevierd met een internationale jubileumshow op 4 en 5

november in Zevenaar

.

Het ras de Hollandse kriel

Het is een oud ras waarvan de eer-

ste tekeningen van Van Gink meer

dan 100 jaar geleden zijn gemaakt en

gepubliceerd in het blad Avicultura

(voorganger van ons huidige Kleindier

Magazine). De Hollandse Kriel is een klein oorspronkelijk krielras. Het

woord oorspronkelijk betekent dat er geen grote variëteit van dit ras bestaat.

De Hollandse kriel is een levendig en vitaal dier dat vertrouwen heeft in haar

verzorgers en ook aanhankelijk gedrag vertoont.

Aanvankelijk bestond de Hollandse kiel in de kleurslag

patrijs

In de loop van de jaren kwamen er steeds meer kleurslagen bij. Het aantal

erkende kleurslagen bedraagt op dit moment 28, maar dat kan volgend jaar

al weer meer zijn, omdat (re)creatieve fokkers steeds bezig zijn met nieuwe

creaties. Punt van aandacht is natuurlijk wel om de stand van de erkende

kleurslagen op een goed peil te houden. Bestuur en leden doen hun best om

enerzijds ruimte te geven aan de (re)creatieve fokkers en ze bij de club te

betrekken en anderzijds de fokkers te ondersteunen bij het op peil houden

In 1913 maakte Van Gink deze afbeelding die nog steeds als voorbeeld mag dienen.

Detail uit afbeelding van

Van Gink uit 1913.

11