Previous Page  7 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 68 Next Page
Page Background

weer een kleine 10.000 bezoekers kwamen. Het is

er dan meer dan hectisch en sowieso ‘volle bak.’

Het is er een vat vol superlatieven die de applaus-

meter de hoogte injaagt. Het is een eendagboer-

derij waar fokkers van deze dieren hun overtollige

exemplaren te koop kunnen aanbieden, samen met

de nafok van Steunpunt Levend Erfgoed. Voor het

provinciaal domein is het de topdag van het jaar.

De vereniging neemt ook deel aan talrijke tentoon-

stellingen en beurzen en organiseert fokprogram-

ma’s en studiedagen.

Tijdschrift De Ark

Aan het lidmaatschap is ook een prachtig kleur-

rijk driemaandelijks clubtijdschrift verbonden, die

ieder lid automatisch in zijn brievenbus ontvangt.

Er is ook een Levend Erfgoed boek uitgegeven dat

nog altijd verkrijgbaar is. Het is een dikke turf van

320 blz. en laat 600 kleurillustraties zien. Mede

door de inbreng van zeer veel vrijwilligers, het

groeiende ledenaantal, de financiële steun en de

opbrengst van manifestaties is het mogelijk om op

een dergelijke manier de rassen te beschermen en

ze te behouden voor de toekomst.

We gunnen deze idealisten hun succes en volharding

en hopen dat hun achterliggende gedachten niet stil

zullen vallen en dat hun hanen nog lang mogen

kraaien. Als de vele anderen nu nog meewillen!

Tekst en foto’s Wilfried Lombary.

voor verbeteringen en aanpassingen en tevens het

buitenhouden van vossen en andere roofdieren.

Konijnen op een eiland is nu ook een optie. Een

minpuntje is wel dat de dagelijkse verzorging van

de dieren gebeurt door personeel van het domein,

die niet noodzakelijk kenners van het dierenbe-

stand zijn. Veel opvolging is dus noodzakelijk wat

met een afstand van 40 km. tot het domein niet

evident is. Op verschillende plaatsen staan prach-

tige kleurige infoborden van het Levend Erfgoed

Leerpad, waar men het verhaal van de streekeigen

rassen kan lezen.

Daarnaast is er een schat aan info te vinden op site:

www.sle.be

. Tegen eind 2015 zal men met de smart-

phone de QR-codes die bij de dierenverblijven

staan kunnen benutten en ook op die manier ogen-

blikkelijk veel info kunnen verkrijgen. Het kosten-

plaatje van het dierenpark, voeding en onderhoud

wordt grotendeels door de provincie gedragen.

Het uitbroeden van de eieren en de opfok van

de piepkuikens gebeurt niet in het park, maar de

jonge dieren komen er wel terecht. De dieren wor-

den omwille van hygiënische, sanitaire en gezond-

heidsredenen in een ‘boerderijregime’ gehouden.

Zij worden regelmatig verplaatst, samen met de

nodige informatie. Er zijn dus altijd lege weiden

en parken omdat deze moeten ‘rusten.’ Rashonden

zijn niet aanwezig in het park omdat het dieren

zijn die behoefte hebben aan menselijk gezelschap.

Ook varkens, met name het Belgisch landras en de

Piétrain, zijn er nog niet aanwezig. Wel de geiten,

schapen, paarden, koeien en onze neerhofdieren.

Het Levend Erfgoed Park is gelegen in het pro-

vinciaal domein Puyenbroek aan de Puyenbrug 1a,

parking 1 te 9185Wachtebeke. Naast die gedomesti-

ceerde dieren leven er natuurlijk ook veel oorspron-

kelijke soorten in de vrije natuur. De grote water-

plassen en beken laten talrijke watervogels zien,

maar ook pauwen en ander pluimvee en pelsdieren

leven er in de vrije natuur ‘als God in Frankrijk.’

Jaarlijks vindt in het domein in de tweede helft van

augustus de Levend Erfgoed Expo plaats (ruil- en

verkoop dieren) waar dit jaar mede door het mooie

ondertussen verworven status en verfrissende wind

heeft men het recht om de vinger op de open

wonden te leggen. Er is geen enkele twijfel aan

het eigen talent, maar een verwoestende ‘winning

spirit.’ Kleinzerige akkefietjes over lilliputters, een

veer die verkeerd zit, of het ontbreken van een

staartpen verhuizen naar de prullenmand, die zaken

behoren tot een ander en vroeger tijdperk, eigenlijk

eerder postume. De term dekt in tegenstelling tot

andere uitspraken, nu eenmaal correct de lading.

Als diversiteit het leven kruidt, dan is een bezoek

aan het Provinciaal Domein Puyenbroek een

must. Het erfgoedpark is gelegen in de provin-

cie Oost-Vlaanderen in het provinciaal domein

te Wachtebeke. Men paart er sport, ontspanning

en kennis aan elkaar en de kids worden zeker niet

vergeten, ze kunnen zich kosteloos vermaken op

trampolines en andere attributen. Een daguit-

stapje voor jong en oud lijkt me de minimaalste

bezoekersvorm. Dit prachtig recreatiedomein is

510 ha. groot en bestaat uit 150 ha. bos, 22 ha.

vijvers, 23 ha. dierenpark, 23 ha. bloemenpark en

25 km. verharde wegen. Er is een grote speel-

tuin, toeristisch treintje, verhuur van fietsen en

bolderkarren, ligweiden, roeiboten, waterfietsen,

buiten- en binnen zwembad, golfterreinen, mini-

golf, visvijvers, kasteel, snacks en restaurants. Het

domein is iedere dag gratis te bezoeken van 9 uur

tot zonsondergang. De vele oude dierenrassen zijn

verspreid over het supergrote park. Bij de ingang

kan men een noodzakelijke wandelkaart krijgen,

die je helpt om de weg naar de uitgang terug te

vinden. Er staan overal wegwijzers en pictogram-

men die je de goede richting op sturen. Je kunt er

ook leren hoe en waarom mensen deze dieren in

hun eigen streek fokten en verzorgden.

Veel van deze rassen zijn ook nog nuttig en hebben

gedurende vele jaren hun deugdelijkheid bewe-

zen. Zij beschikken nog altijd over eigenschap-

pen die bij industriële soortgenoten verdwenen

zijn. Hoewel de dieren er nu al mooi gehuisvest

zijn, is men opnieuw vele verblijfplaatsen aan het

bouwen voor neerhofdieren. Met nog meer oog

Belgische dubbeldoelkoeien en achteraan het West-Vlaams rood ras.

Wakende pauwhaan in de vrije natuur.

Pauwhen met kuikens in het weelderige groen.

7