Previous Page  6 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 68 Next Page
Page Background

Bij de konijnen het Belgisch zilver, Belgische haas,

Blauwe van Ham, Blauw van Sint-Niklaas, Dwer-

gangora, Gents baardkonijn, Parelgrijs van Halle,

Steenkonijn, Van Beveren, Vlaamse reus en Wit

van Dendermonde.

Bij de watervogels de Dendermondse eend, Eend

van Vorst, Huttegemse eend, Merchtemse eend,

Semois eend en de Vlaamse gans. Het domein heeft

tevens de grootste groep (30 fokdieren) Vlaamse

ganzen in Vlaanderen in een open parkomgeving.

Bij de kalkoenen de Rode Ardenner en de

Ronquières.

Bij de duiven de Antwerpse smierel, Belgische

hoogvlieger, Belgische ringslager, Belgische ten-

toonstellingsreisduif, Belgische tuimelaar, Carneau,

Gentse kropper, Gentse meeuw, Leuvense krop-

per, Limburgse kraagduif, Luikse barbet, Luikse

meeuw, Luikse reisduif, Ronsenaar, Speelderken,

Smijter en de Vlaanderse smierel.

Het grootvee is waarschijnlijk niet zo belangrijk

voor onze neerhofdierenliefhebbers, maar voor

anderen wel. Het Belgisch trekpaard, Ardens trek-

paard, Vlaams paard, het Witrood of Oost-Vlaams

koeienras, West-Vlaams rood ras, Witblauw dub-

beldoelras en Kempens runderras. De Kempense

geit en Vlaamse geit en bij de schapen de Ardense

voskop, Entre-Sambre-et-Meuse schaap, Hout-

landschaap, Kempens schaap, Lakens schaap,

Belgisch melkschaap, Mergellandschaap, Vlaams

kuddeschaap en Vlaams schaap.

Bij de blaffers is er de Ardense koehond, Belgisch

griffonnetje, Belgische trekhond, Bichon frisé,

Brussels griffonnetje, Groenendaler, Klein bra-

bantertje, Koehond van Roeselare, Lakense herder,

Mechelse herder, Nachtvlinderhondje, Schipperke,

Sint-Hubertushond, Tervurense herder, Vlaamse

koehond, Vlinderhondje en Zwarte korthaar.

Zowaar een ark vol met gedomesticeerde dieren

ter bescherming!

Levend Erfgoed Park en -Expo

Een wandeling in het park samen met voorzitter

Jan en zoon Michiel leert ons veel over het reilen

en zeilen van de vereniging. Door de band hullen

bestuurders zich in clichés, ze bewieroken vriend

en vijand en sturen de persboys eigenlijk vriende-

lijk het bos in.

Begrijpelijk, want wie de kroon ontbloot en de

rest op de helling zet, kan bloeden, zo niet hier,

want met wapperende albatrosarmen wordt onge-

geneerd over de liefhebberij gesproken. Door de

Stichting Zeldzame Huisdierrassen in Nederland,

Gesellschaft zur Erhaltung alter Haustierrassen in

Duitsland, Pro Specie Rara in Zwitserland, Rare

Breeds Survival Trust in Groot-Brittanië, American

Livestock Breeds Conservancy in de VS, enz. De

Europese organisaties hebben zich gegroepeerd

in SAVE (Safeguard for Agricultural Varieties in

Europe) terwijl op internationaal vlak Rare Breeds

International de belangen overkoepelt. De FAO, de

Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie

legt een lijst aan van alle bedreigde landbouwdie-

ren. Ook binnen de Europese Unie bestaat een

groeiende belangstelling voor de instandhouding

van het levend erfgoed. Zij stimuleren (financi-

eel-moreel) de nationale en regionale ministeries

van landbouw tot het nemen van maatregelen om

het uitsterven van bedreigde rassen van landbouw-

dieren tegen te gaan. Het Europees Landbouw-

fonds voor Plattelandontwikkeling investeert in het

Europees platteland.

Rassen

SLE neemt bij de hoenders de volgende rassen in

bescherming: Aarschots hoen, Ardenner, Ardenner

bolstaart, Brabants hoen, Brakel hoen, Famenne

hoen, Gele van Haspengouw, Herve hoen en Hoen

van de Zwalmvallei.

Bij de dwerghoenders de Antwerpse baardkriel,

Bassette, Belgische kriel, Bosvoordse kriel, Door-

nikse kriel, Everbergse kriel, Gele van Mehaigne,

Grubbese baardkriel, Ukkelse baardkriel, Waasse

kriel, Watermaalse baardkriel, Ardenner kriel,

Ardenner bolstaartkriel, Brakel kriel, Brabantse

kriel, Famenne kriel, Herve kriel en de Belgische

vechtkrielen.

De vereniging bestaat uit een achttal bestuursleden

waarvan de meesten ook verantwoordelijk zijn

voor een werkgroep. Zo is er een neerhofwerk-

groep en een werkgroep voor honden, schapen,

geiten, kleine herkauwers, rundvee en paarden,

specialisten in hun diergroep, die zich indien nodig

laten bijstaan door externen. Voorzitter Jan Mar-

tens neemt de algemene leiding en de eindredactie

van het clubblad ‘De Ark’ voor zijn rekening. Het

ledenbestand bestaat uit een kleine 1.200 leden,

waaronder ook heel wat Nederlanders. De voet-

ringen voor de neerhofdieren worden bij de Bel-

gische Landsbond voor neerhofdieren aangekocht.

Ze hebben geen eigen ringendienst en organiseren

geen tentoonstellingen.

Internationaal

Gelukkig staat SLE niet alleen voor de instand-

houding van het levende erfgoed. Meerdere lan-

den hebben gelijkwaardige organisaties, zoals

Watermaalse baardkriel is puur Belgisch.

Groep Vlaamse ganzen in vol ornaat.

Gemengde volière met dwerghoenders en duiven

die volgend jaar bestemd is voor alleen duiven.

6