Previous Page  4 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 68 Next Page
Page Background

Uit de bladen

Tubantia, 27 oktober 2014

Pure nostalgie. In 1975 werd in Neede(NPV) een

oud gebruik in ere hersteld. Het hanenkraaien.

Vroeger kwamen de mensen ervoor bij elkaar in

het café en sloten weddenschappen af. In ronden

die steeds een kwartier duren wordt door een jury

bijgehouden hoeveel de hanen kraaien. Er wordt

geteld door het leggen van een erwtje in een bakje.

Dit jaar won de GPKV-er(Goor) Harry van Ulden.

Zijn haan kraaide maar liefst 49 keer. Hier ziet u

een deel van jury tellen.

EZHSV-NIEUWS, november 2014

Arend Zoutenbier schrijft in het blad van de Eer-

ste Zuid-Hollandse Sierduivenliefhebbersvereni-

ging een artikel over o.a. de typerende ‘honderd

kleuren grijs’ van de stadsduif. De duiven zien er

vies uit. Biologen deden er een groot onderzoek

in heel Europa naar. Wat blijkt? Hun veren zijn

niet vies. Franse biologen maakten poeder van

die veren en deden grondig onderzoek naar de

samenstelling. Ze ontdekten dat er een erg hoog

percentage zink in hun veren zat. Hoe donkerder

de duif hoe meer zink. Zink is een metaal en komt

in erg kleine deeltjes o.a. voor in uitlaatgassen en

vervuilde lucht.

Pennenvoer, november 2014

B a r t No uw e n s ,

voorzitter van de

Gooise Pluimvee-

en Kleindierfokkers

Vereniging, blikt

in zijn voorwoord

terug op het hon-

derdjarig bestaan

van de vereniging. Hij is tevreden en kijkt trots

terug dat de jubilaris de Koninklijke onderschei-

ding de zilveren legpenning kreeg. Roland van

Benthem, burgemeester van Eemnes, overhan-

digde de penning namens Koning Willem Alexan-

der tijdens de jubileumreceptie. Deze onderschei-

ding betekent dat de afbeelding van de koning

op bijvoorbeeld het eigen briefpapier gebruikt

mag worden. Het betekent niet dat de vereniging

koninklijk is. Een jubileum te vieren? Informeer

eens in het gemeentehuis. Er bestaan ook gemeen-

telijke legpenningen.

Trouw, 18 november 2014

Half november zat de schrik er goed in, de vogel-

griep diende zich aan. Deze keer was het H5N8.

H en N zijn een verzamelnaam voor bepaalde

eiwitten. Van de H-eiwitten zijn er zestien soorten

bekend. Van de N-eiwitten zijn er negen bekend.

Samen betekent zestien maal negen is 144. Zoveel

verschillende varianten van vogelgriep zijn er dus

mogelijk. Sommige varianten zijn ongevaarlijk.

Anderen leveren problemen op.

Zeldzaam Huisdier, november 2014

Marije van der Kruk doet hier in van het blad van

de Stichting Zeldzame Huisdierassen een rondje

langs bijzondere logeergelegenheden op de

Veluwe. Ze komt ook bij de Mariahoeve in Putten.

Een museumboerderij met bijvoorbeeld trekkers-

hutten. Maar u kunt er ook overnachten in een

origineel oud kippenhok met rieten dak dat al vele

jaren bij de boerderij hoort. Kijkt u maar eens op:

www.mariahoeveputten.nl

. Advies,…doen!

Trouw, 11 november 2014

Mandarijneenden stammen af van Chinese voor-

ouders. De vrucht heeft ook Chinese voorouders.

Mandarijnen waren de bestuurders van het oude

China. Zij konden zich de dure vruchten en een-

den permitteren, vandaar hun naam. Om verwar-

ring te voorkomen: in Nederland eten we vrijwel

uitsluitend Clementines uit Spanje en Marokko

maar we noemen ze mandarijnen.

Tubantia, 15 november 2014

Een mooi beeld, een keurmeester die vol overgave

en concentratie bezig is een dier te beoordelen tij-

dens de tentoonstelling van de BPKV uit Borculo. In

dit geval een Beige; een raskonijn van eigen bodem.

Dreentse Hoenderneis, november 2014

Gerrit Santema legt het verschil tussen tuinturf

en turfstrooisel uit. Het is namelijk niet hetzelfde.

Tuinturf is turfstrooisel waaraan groeistoffen toe-

gevoegd zijn. Die groeistoffen zijn niet goed voor

dieren. Gerrit baseert zijn verhaal op de ervaring

van wijlen Cees van de Heuvel. Turfstrooisel voor-

komt luis en ziektekiemen hebben minder kans.

Zorg wel dat het strooisel voldoende droog is.

Landleven, nr. 10 2014

Er staan regelmatig mooie verhalen over kleidieren

in. Deze keer staan de Oud-Hollandse meeuwen in

de schijnwerper. De voormalige fokker Max den

Hollander vertelt over het vertrouwelijke karak-

ter van de ze duifjes. Een voorbeeld: “Wanner je

buiten zit komen ze bij je op schoot zitten, pluk-

ken aan de veters van je schoenen, zoeken con-

tact,” zegt hij. Ook de website van de rasvereniging

wordt genoemd:

www.ohmeeuw.sierduif.nl.

Clubnieuws Oud-Hollandse

Meeuwclub, november 2014

Een groep leden trok in september naar Duitsland

voor de fokkersdag/Sommertagung van de Duitse

Oud-Hollandse Meeuwenclub. ’s Middags was er

een dierbespreking. De meeste fokkers wonen daar

in het midden van het land. De bespreking, -door

de Nederlander Gerard ter Huurne-, concentreerde

zich rond de sterke en zwakke punten van de mee-

genomen dieren. Zijn uitleg had zeker ook een

lerend doel voor de aanwezige Duitse keurmeesters.

De sfeer was goed, weer een mooi voorbeeld.

De Volkskrant, 21 november 2014

Een trieste aanleiding kan leiden tot veel prachtige

pr voor de liefhebberij. De vogelgriep zorgde voor

veel onrust bij bedrijfsmatige pluimveehouders. In

onze liefhebberij werd bijvoorbeeld de tentoonstel-

lingshal vol dieren in Veenendaal alle dagen op slot

gedaan. Het inspireerde de redactie van de Volks-

krant om twee pagina’s vol mooie foto’s van fokkers

en hun dieren te plaatsen! Een voorbeeld is Martha

van Leeuwen uit Achterveld met een Amrockkriel.

Piet Kroon

4