Previous Page  2 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 68 Next Page
Page Background

V

oorwoord

A

genda

F O T O G A L E R I E

We zijn allemaal gek op onze kleindieren. We verzorgen ze zo goed mogelijk

en vinden het fijn als het de dieren goed gaat. Het zorgt voor de nodige

ontspanning. We hebben vaak een innige band met onze dieren.

De band tussen u en uw dier willen we graag publiceren in Kleindier Magazine.

De ingezonden foto’s kunnen ook voor andere promotiedoeleinden

gebruikt worden.

Heeft u een leuke foto van uw lievelings(klein)dier of van u of uw

(klein)kinderen samen met uw dieren dan kunt u deze sturen naar:

Redactie Kleindier Magazine, Postbus 407, 7500 AK Enschede.

Uiteraard zijn digitale foto’s (minimaal 700kb groot) ook welkom.

Mail deze naar:

redactie@kleindiermagazine.nl

Schrijf bij uw foto een kort (maximaal 50 woorden) verhaaltje wat

er op de foto te zien is.

U I T D E ( K L E I N D I E R ) B L A D E N

Uit de (kleindier)bladen is een vaste rubriek in Kleindier Magazine waarin

vereniging-en, speciaalclubs en anderen die belangwekkende onderwerpen

in hun bladen hebben geschreven aan het woord komen.

De redacteur van ‘Uit de (kleindier)bladen’ verwoordt bondig wat er vermeld

wordt en door wie. Stuurt u daarom uw clubblad en artikelen uit andere

bladen naar: Piet Kroon, Maanderweg 25, 6711 NC Ede. Zet dit adres op

uw verzendlijst en de kans is groot dat uw club/vereniging vermeld wordt.

Het volgende nummer van Kleindier Magazine

verschijnt uiterlijk 20 maart

Club- en verenigingsberichten bestemd voor de bijlage voor het

eerstvolgende nummer moeten voor de 10de van de maand,

voorafgaand aan publicatie, gemaild worden naar:

clubberichten@kleindiermagazine.nl

Aanleveren van alle overige kopij in overleg met de redactie.

Uiterste verschijningsdata

20 maart

17 april

15 mei

Foto omslag: Zwarte Satsumadori van Wanda Zwart.

Toch maar fokken!

Door de uitbraak van de vogelgriep eind vorig jaar en de daarmee gepaard

gaande gedwongen afgelastingen van geplande shows waar we allen naar

uitkeken, zijn we in onze liefhebberij tot op het bot geraakt. Weg moge-

lijkheden om je te meten met collegafokkers, weg al die mooie momen-

ten met gelijkgestemden tussen de kooien en weg de mogelijkheden om

nieuwe contacten op te bouwen en bestaande te onderhouden!

De impact van de getroffen maatregelen was niet alleen voor de liefheb-

bers een domper maar voor tentoonstellingsorganisaties was de klap wel-

licht nog groter. Alle inspanningen van het afgelopen jaar voor niets, het

werk om weer een fantastische tentoonstelling neer te zetten verloren, de

gedane en gevraagde toezeggingen allemaal tevergeefs, en wat te denken

van de financiële consequenties voor sommige organisaties.

Toch dient het komende fokseizoen zich alweer aan. De ringen voor 2015

zijn alweer uitgegeven en de eerste jonge dieren liggen er. Voor som-

mige liefhebbers een enorm dilemma dit jaar. Ze hadden gehoopt hun

overtollige dieren via een show aan nieuwe eigenaars te kunnen helpen,

maar dat is maar deels gelukt. Daarnaast speelt natuurlijk de angst dat er

volgend jaar soortgelijke uitbraken van besmettelijke dierziekten zouden

kunnen zijn, en wij fokken nu eenmaal jonge dieren om ze op tentoon-

stellingen met onze fokkersvrienden te kunnen vergelijken en om met

hen om de hoogste eer te kunnen strijden. Dat is immers het wezen van

onze liefhebberij.

Twijfel dus bij sommigen, maar er zijn meer redenen om welgemoed aan

de gang te gaan dan om bij de pakken neer te gaan zitten en de fokkerij

te laten voor wat die is.

Op de eerste plaats zou je alleen al voor jezelf met de kweek kunnen begin-

nen.Wat is er immers mooier dan jonge dieren te zien opgroeien? Voldoen

zij aan de verwachtingen die je hebt, -omdat je je fokkoppels zo zorgvul-

dig hebt samengesteld-, dat je bepaalde resultaten mag verwachten? Er is

niets vergelijkbaar met de hoopvolle verwachting die elke fokker heeft en

die haar hoogtepunt vindt op de jongdierendagen van de speciaalclub of

de eerste shows. Natuurlijk kun je dieren houden voor je eigen plezier en

zonder de wens om ermee te showen. Daar is niks mis mee en dat is ook

leuk, maar je mist wel heel veel: de spanning van het fokken, het toetsen

van de bedachte koppelingen, de concurrentie met de fokkersvrienden,

de successen op de shows, de contacten met binnen- en buitenlandse fok-

kersvrienden en het rijke verenigingsleven, om er maar enkele te noemen.

Allemaal redenen dus om, zoals een eend de waterdruppels van zich

afschudt, de tegenvallers van het afgelopen seizoen achter ons te laten en

ons te richten op het komende fokseizoen. De lente komt eraan en deze

staat symbool voor jong ontluikend leven. Daar kunnen wij niet bij ach-

terblijven! Ik kijk alweer uit naar het komende tentoonstellingsseizoen.

Thom Laming, voorzitter NBS

Jan/sept.

SIS Allround Kamp. keuringen Ned./België

14-02

Hollands Hoen Club Amersfoort

21-02

Tekeningrassenshow Tiel

28-02

DFKP club Jaarvergadering en clubdag Apeldoorn

07-03

Assendelfter en NH Blauwen Club Amersfoort

07-03

Chinchilla enz. Club rammenkeuring Amersfoort

14-03

Tanclub jaarverg. en rammenkeuring Ede

14-03

Nat. Havana enz. club ledenverg. en rammenshow

Apeldoorn

21-03

Vechthoender Fokkers Club Amersfoort

28-03

Ned. Sebright Club jaarvergadering Loenen

28-03

NHDC rammenshow en jaarvergadering Apeldoorn

18-04

Sier- en Watervogelkeurmeesters

Vereniging Amersfoort

22-08

Ned. Leghornclub fokkersdag Tiel

26-09

Nat. Havana enz. club fokkersdag Apeldoorn

2