Pagina 8 - untitled

Basis HTML versie

8
sloot met stromend water beschikt. De afdelingen
zijn door hekwerken in de sloot afgescheiden.
Meijsen heeft drie fokstellen Noord-Hollandse
witborsteenden. Hij is streng in de selectie, onge-
acht welke diersoort het betreft.
Inmiddels fokt Meijsen al ongeveer 20 jaar Noord-
Hollandse witborsteenden. Hij is hiertoe gekomen,
omdat in zijn gedachten regelmatig opkwam, dat
zijn oom deze eenden hield. Daar er nauwelijks
meer dieren van dit ras te krijgen waren, kreeg hij
het advies van Hans van der Zaan en Wim Bial-
losterski, de grote kenners in die tijd, om dieren
uit het wild, die het beeld van de witborst eenden
benaderden, te kruisen aan een woerd die een grijze,
dus geen purperrode borstkleur had. Toen hij daar-
mee bezig was, kwamMeijsen via Jos van der Laan
in contact met de eerder genoemde Simon Bark
en zo is er een stam opgebouwd met uitstekende
dieren. Meijsen fokt jaarlijks 30 tot 35 kuikens op.
Selecteren is hem wel toevertrouwd en op menige
show worden fraaie dieren geshowd. Daarbij doet
hij nooit moeilijk als andere liefhebbers een beroep
op hem doen om goede dieren te kunnen krijgen.
De basis om het ras in stand te houden!
De volgende die wordt bezocht is Jos van der Laan
uitWormerveer. Jos wordt binnenkort 80 jaar, maar
dat geef je hem niet, vooral als een gesprek over
de witborsten wordt gestart. Het zijn niet alleen
de eenden die hem steeds weer boeien, ondanks
zijn leeftijd heeft hij nog een aantal pinken (jonge
koeien van een jaar oud). De dieren worden ge-
houden in het waterrijke gebied ten westen van
Wormerveer, waar hij vroeger zijn boerenbedrijf
runde. Dit grenst aan het (nog) ruim agrarisch en
waterrijk gebied waar in het voorjaar weidevogels
voor het nageslacht zorgen. Helaas wordt dit elk
jaar minder, vanwege de vele ganzen die zich daar
Jos van der Laan in zijn gezellig ingerichte
Praethuys.
Kopstudie van een woerd met een mooie rechte snavel en zeer goede
snavelkleur. De hals is iets gedraaid, waardoor aan de kin een klein wit
vlekje zichtbaar is. Als dit in normale stand van het dier niet zichtbaar is,
mag dit niet opgemerkt of bestraft worden.
Zes witte pennen en een zeer goede vleugelkleur bij een witborst woerd.
Een zeer goede snavelkleur bij een eend; de lichte vlek bij de snavelaanzet
is het gevolg van de flitser. De borstvlek is aanmerkelijk kleiner dan
vroeger algemeen werd verlangd.
Deze eend heeft twee donkere pennen tussen de witte, iets dat niet correct
is. Het kost een paar punten in het predikaat en behoort eigenlijk niet op
een show ingezonden te worden.