Pagina 54 - untitled

Basis HTML versie

54
met als fraaiste een oude zwart witgebande witplaat
duivin met 97 punten. Een geweldig dier zeker in
deze moeilijke kleurslag. Ook in de zilvergeschubde
veel kwaliteit. Bij de diverse witplaten was de wens
dat de bandjes verder door mochten lopen en de
slagpennen iets intensiever van kleur moesten zijn.
Nog zo`n volhouder in zijn ras is W. Kosak met zijn
Zuidduitse paapduiven,
zowel in rood, als in geel, 96
punten dieren. Wel kon de kleur bij enkele dieren
egaler op de schilden en de slagpennen iets intensie-
ver van kleur. Albert Berkhof heeft zich ook toege-
legd op de
Zuidduitse schildduiven
en liet zien dat hij
deze ook goed in de kooien kan brengen met twee
keer 96 bij de jonge doffers. Dieren met een fraaie
diepe kleur en glans en fraaie rode oogranden. Ook
de
Neurenberger zwaluwen
van Piet Gol waren van
hoge kwaliteit. Ook hier weer een fraaie kleur en
glans met een zeer goede tekening, kap en rozetten
en goede voetstukken. De
Thüringer vleugelduiven
waren dit jaar maar door twee inzenders ingezon-
den. De zwarten door Piet Gol en de blauwen door
Wim Kulik. In zwart wat opmerkingen over het
sluiten van het hart en in blauw, moesten bij de duif
in kooi 6757 de oograndjes beter omsloten en iets
roder. De twee blauwgeschubden konden een beter
gesloten harttekening hebben. In beide kleurslagen
zaten dieren met 96 punten.
Ook twee inzenders bij de
Thüringer zwaluwen
.
Ben Kocken was concurrent M. Lucassen met zijn
oude duivin met 97 punten, duidelijk de baas. Een
geweldig mooie vogel met fraaie kleur en banden en
een fraai gedragen kap en rozetten. De oude duivin
van Lucassen liet wat frisé zien op het vleugelschild.
R. Vos showde een
Thüringer schildduif,
die jammer
genoeg te veel witte duimveren had en daardoor
een witte vleugelboog toonde. Dat het duivenvirus
erfelijk is, laat Patrick Kocken duidelijk zien. Met
zijn
Thüringer witstaarten
in rood en koper won
hij zowel bij de doffers, als de duivinnen de NBS
prijzen bij de jeugd. Zijn rode jonge doffer met 97
punten bracht hem in de eregalerij en dus had hij
ook een ontmoeting met Koningin Beatrix.
Hans Schipper is nog steeds de enige inzender
van
Thüringer witborsten
. Het probleem blijft nog
steeds de aftekening bij de stuit en het te veel wit in
de buik. R. Vos liet een fraaie
Thüringer maanduif
Neurenberger Bagadet, zwart geëksterd, doffer jong van
Kees Verkolf, 97 punten.
Boecharijse trommelduif, zwart, duivin oud van Theo van Dissel,
97 punten.
Hollandse kropper, blauw zwartgeband, doffer oud van
Bouke Feenstra, 96 punten.
Silezische kropper, wit, duivin oud van Henk Jilesen, 97 punten.
zien, die zeer terecht 96 punten behaalde. Bij de
gelen konden de bandjes iets verder doorlopen.
Bij de
Saksische vleugelduif
moesten de bandjes iets
schoner en bij de
Saksische maanduif
iets intensiever.
De rij van de kleurduiven werd gesloten door twee
Saksische veldkleurduiven
van Piet Gol in geel witge-
band, die allebei te koop stonden voor een prijsje,
waar iemand die er mee wilde beginnen, zich beslist
aan bekocht. De doffer had een fraaie kleur en zeer
goede bandjes. De duivin kon iets smaller in staart,
maar was verder ook een fraaie vogel.
Tot slot van dit overzicht wil ik mijn waardering
uitspreken voor de volhouders die er zijn in kleur-
duivenland, omdat er redelijk wat fokkers zijn, die
als enige fokker in Nederland een ras fokken en
deze rassen ook jaren trouw blijven.
De Tuimelaars en hoogvliegers
(Tekst: Roy Arbeider)
Deze groep opende met een mooie inzending Slen-
ken. Diverse jaren hebben we weinig van deze club
gezien, echter sinds de Gelderse slenk de gelederen
heeft versterkt, zien we ineens weer een opleving.