Pagina 45 - untitled

Basis HTML versie

45
kap wat vaster en de rozetten duidelijker. Vooral
de jonge roodzilver gebande doffer sprak me erg
aan. Bij de
Silezische kroppers
was het Henk Jilissen
die met het NBS erecertificaat naar huis ging. Hij
showde zeer goede dieren, waarbij zijn oude witte
duivin, die lekker vlot showde en een fraaie actie
en fraai blaaswerk liet zien en de iets holle ruglijn
had, het hoogste predikaat haalde. Ze was mooi
schoon voorgebracht. Bij de blauw zwartgebanden
moet er gelet worden dat de bandjes en de kleur van
de slagpennen niet te flets worden. Ook de jonge
roodzilver gebande duivin van Jan Bosch was een
fraai dier, maar was iets beschadigd op de krop. In
rood zilverschimmel 96 punten voor Jan Bosch en
Willem Tuinman. Bij de
Thüringer kroppers
haalde
Joris Deneire met een jonge duivin een erecertifi-
caat binnen. Bij sommige dieren kon de beenstand
beter en de beenbevedering iets gladder.
De
Horseman kropper
krijgt steeds meer aanhangers
en dat komt het ras zeker ten goede. Ze worden
uniformer in type en ook het aantal ingezonden
dieren wordt steeds groter. Wat wel opviel was
dat er verschillende dieren bij waren met een wat
brede staart. Ook hier weer verschil in de blauwe
kleur. In blauw zwartgeband was het weer Ad van
Eekelen die de beste showde met een oude doffer,
die 97 punten kreeg en tevens winnaar was van een
NBS erecertificaat. Ook Tom van Etten deed met
diverse malen 96 punten goed mee. In blauwzilver
donkergeband was het Jos Strik en in blauwkras
en in roodzilver geband Martin Timmerman die
de beste dieren showde.
Drie inzenders bij de
Norwich kroppers,
met als beste
een geelzilverbonte oude doffer van Bennie Kleine.
Een vogel met een fraaie actie en vooral een fraai
blaaswerk met een fijne snoering. Ook de Andalu-
sisch blauwbonte en de zwartbonte jonge doffers
van Wim Jongeneel konden me erg bekoren. Bij de
Marchenero kroppers
zijn het de volhouders André
Verhoork, Gerard de Bruin en Dick Hamer die het
ras al jaren trouw blijven. De witte dieren van Dicky
konden iets vlakker gesteld en wat meer actie tonen.
In blauw zwartgeband en bruin zilvergeband was het
André die er met de 96 punten vandoor ging. Dieren
Valenciana kropper, geelzilver geband, duivin oud van Frans
Spreksel, 96 punten.
Holle kropper, blauwschimmel, doffer jong van Piet Hiemstra,
97 punten.
Libanonduif, rood, doffer oud van Koen v.d. Steen, 96 punten.
Gentse kropper, rood dominicaan, doffer oud van
Joop van Loon, 95 punten.
die de karakteristieke karperrug en het ondertrek-
ken van de staart goed lieten zien. Bij de
Valenciana
kroppers
bracht Aad Stehmann een fraaie oude zwarte
doffer in de kooi. Een dier met een fraaie krop en
kropstructuur. In blauw zwartgeband waren er nogal
wat dieren die meer krop en vooral kropstructuur
moesten hebben. Ook kon de stand bij diverse dieren
iets dieper. Ben Moll showde twee fraaie oude dof-
fers, die lieten zien wat de bedoeling is. Ook Frans
Spreksel enM. Meijer showden fraaie dieren in deze
kleurslag. In geelzilver geband was het weer Frans
Spreksel en in bruinschimmel Aad Stehmann, die de
96 punten haalden. Jan Reijnders blijft de moeilijke
kleurslagen askleur en goudhals trouw.
Deze keer werd dit beloond met een erecertificaat
op een jonge askleurige duivin. Bij de overige
kleuren waren de meeste wensen méér kropstruc-
tuur. Bij de
Laudino Sevillano
was de wens: ron-
dere koppen, maar volgens mij moeten de koppen
amandelvormig zijn en niet rond. De enige die te
koop stond, haalde 97 punten voor zijn eigenaar B.
Hendriks. Verdere zijn er nog wensen, wat betreft
de wratstructuur en de actie.