Pagina 43 - untitled

Basis HTML versie

43
Chinese dwerghamsters
Het zijn zulke vriendelijke en gemakkelijke beestjes, onbegrijpelijk dat ze zo
weinig te zien zijn. Veel opmerkingen dat het type de aandacht moet krijgen.
Oppassen dat ze niet te klein worden, waardoor de gestrektheid van het lichaam,
en de staartlengte minder gaat worden. Ook insnoering van de snuit is iets wat
weer voorkomt. Bij de gevlekten zaten de beste dieren, maar let op de flanken,
niet te licht laten worden. Wit donkeroog moet niet kleiner worden.
Campbelli dwerghamsters
Deze waren allen ingeschreven in de wildkleur. Verrassend was de fraaie kwa-
liteit, fraai in type en koppen, met een zeer goede dekkleur, die niet lichter
hoeft te worden. Daarentegen fraaie grondkleuren aan buik en dek. Bij dit
soort zijn vele kleuren mogelijk, maar wie brengt ze?
Gerbils
Agouti, fraaie dieren met geweldige staartvorm en zeer goede pluimen. Ook
de dekkleur was fraai te noemen. Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat
de lichaamsconditie niet rijker hoeft, maar het was wel smullen, vijf maal F,
de winnaar kreeg 97 punten en werd tevens beste kleine knager van de show.
Eigenaar was Alice Langeveld, die gemiddeld met al haar dieren F 95 scoorde,
een prestatie van formaat. Zilveragouti, ook hier weinig aanmerkingen op type
en bouw, let op dat de tussenkleur niet de zilverwitte kleur verliest. Enkele
dieren vertoonden een iets gele tussenkleur en daardoor werd de buikkleur ook
minder zilverwit, grondkleuren waren prachtig leiblauw. Honing donkeroog,
let op dat de ticking fijn blijft en de flankafscheiding niet te laag geplaatst gaat
worden. De moeilijkheid blijf om de juiste lichtoranje dekkleur te verkrijgen.
Niet te min een mooie klasse oud, met enkele fraaie dieren. Poolvos, als ze
geheel doorgehaard zijn is de kleur schitterend, waarbij de kaneelkleurige
ticking tot zijn recht komt. Jammer dat we ze zo weinig meer te zien krijgen.
Een oude vrouw behaalde nog F 96. Zilvernootmuskaat, vorig jaar voorlopig
erkend. Aandachtspunt blijft de buikkleur, die niet te donker moet worden en
daaraan gekoppeld de tussenkleur, die bij deze inzending erg donkercrème
was. Type en bouw, kop en staartvorm waren fraai te noemen Jammer dat er
maar drie dieren ingezonden waren. Siamees, waar zijn ze gebleven, vroeg ik
mij vertwijfeld af. Burmees en siamees zijn moeilijk te fokken, maar zijn in het
verleden wel eens kampioen geweest. De enige, die er zat, was erg donker in
uitmonstering, vooral in de flanken. Niet erkende klasse, de dikstaart Gerbils
zijn uiterst vriendelijk en hopelijk zien we ze in de toekomst in grotere aantal-
len. Zorg ervoor dat de juiste zachte kleur behouden blijft en iets ‘overconditie’
bij deze dieren misstaat niet en komt de staartvorm ten goede, het is immers
een opslagplaats voor vetreserve.
Kleurmuizen
(Tekst: Henry van Raaij)
Zestig kleurmuizen waren er aanwezig van in totaal negen inzenders. De witte
(zowel in rood- als donkeroog), de Tan, en de Siamees muizen vormden de
grootste groepen. De beste kwaliteit zat bij de witte dieren, een wit donkeroog,
man oud, van Henry van Raaij werd de beste van de show met een F 96. Ook
Combinatie de Vries had witte dieren met F kwaliteit.
Bij de Tan muizen voerden de zwarte dieren van Lambert van Zwolgen de toon
aan. Let op het omhoog kruipen van de tanbeharing op de voorpoten.
Bij de Siamezen een fraai oud mannelijk exemplaar, met 95,5 punten van
Henry van Raaij.
Verder waren er nog duifgrijze dieren van Andries Kraaijeveld. Het blijft
moeilijk om precies de juiste nuance grijs te fokken.
Marjolein Heemskerk bracht enkele rumpwhite getekende dieren met ver-
dienstelijke kwaliteit. Toch kan aan de tekening nog enige verbetering worden
aangebracht.
Lambert van Zwolgen liet ook nog wat zilvervossen zien, waarvan enkele in
de blauwe kleurslag, in goede kwaliteit.
Combinatie de Vries had verder een drietal Schildpad muizen die een lust
voor het oog waren. Van deze attractieve tekening bestaan alleen vrouwelijke
dieren.
Kortom, de getoonde dieren waren over het algemeen van een behoorlijk hoog
niveau. Volgend jaar hopen we op wat meer inzenders en meer kleurmuizen.
De beste Syrisch hamster was deze oude vrouw in de goud kleur.
Beste tamme rat werd een cinnamon gekleurde, die geweldig werd
voorgebracht.