Pagina 41 - untitled

Basis HTML versie

41
Foto’s: Anneke Vermeulen-Slik
Een wezenlijk onderdeel van de Champion-
show zijn de kleine knagers. Deze diergroep
trekt altijd veel bezoekers en dit jaar was dat
niet anders. In onderstaand artikel kunt u het
verslag lezen van drie specialisten van deze
diergroep.
K
LEINE
KNAGERS
OP
DE
C
HAMPIONSHOW
Inleiding
(tekst: Anneke Vermeulen-Slik)
Als eerste wil ik het bestuur een compliment maken
voor de aankleding en presentatie van de kleine
knagers. Op de vrijdagavond van de opening, trok
het ook de aandacht van de Koningin en ze nam
ruim de tijd om in de glazen bakken naar de dieren
te kijken.
Helaas kon de standaardcommissie vrijdags bij de
erkenningen geen voorlopige erkenning kwijt, bij
de aangeboden ratten. Vele fokkers hebben Dumbo
ratten in hun hokken en fokken ermee, dus waarom
geen goede aanvragen voor het tweede jaar op rij?
Zou het niet beter zijn om nu eens de koppen bij
elkaar te steken en gezamenlijk dieren te selecteren
en in te sturen voor een voorlopige erkenning? We
missen deze dieren op de show en vinden dit niet
goed, maar uiteraard moeten de aangeboden dieren
wel voldoen aan de standaardeisen. Gezamenlijk
dus iets coördineren is een noodzaak om tot een
goede inzending te komen. Vorig jaar was er een
agouti gekleurd dier met witte vlekken aan de buik
en numisten ze nagels, tenen, enz. Duidelijk was dat
ze gevochten hadden en daardoor verwond waren.
Jammer dat deze dieren naar de show kwamen.
Over het algemeen is het voorbrengen en conditio-
De beste Mongoolse Gerbil werd een wildkleur. De vitaliteit straalt van het dier af.
De beste bij de muizen werd een wit donkeroog. Op de foto laat deze onder andere een geweldige
kop zien.