Pagina 40 - untitled

Basis HTML versie

40
K
IP
& B
OEK
Zo’n 400 boeken waarin de kip een hoofdrol speelt, vullen het hele seizoen
de wisselexpositie 2011 in het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld.
Kinderboeken, jeugdboeken en studieboeken van vroeger en nu, in vele
soorten en maten vormen samen een boeiend en kleurrijk schouwspel.
De expositie is een selectie uit de verzameling van Karel Th. Eisses uit
Utrecht. Geboeid door de kippen in zijn ouderlijk huis in Groningen,
begon hij boeken te verzamelen, waarin het om de kip draait, in verhalen
voor kinderen, of in beschrijvingen van deskundigen. Hij bouwde in de
loop der jaren een indrukwekkende collectie op van meer dan 1000 boeken.
Een selectie daaruit, is nu te zien in het Pluimveemuseum.
De expositie is ook bijzonder aantrekkelijk voor kinderen. Aan een speciale
lees- en luistertafel kunnen ze zelf boeken doorbladeren, of een verhaal
over de avonturen van een kip beluisteren. In de schoolvakanties zijn
voorleesuurtjes gepland en kinderen tot en met 12 jaar kunnen met het
schrijven van een eigen kipverhaal een prijs winnen.
Naast de collectie van Karel Th. Eisses is er een dertigtal aquarellen te
zien van Marie Hélène Stokkink. Het zijn de originelen van de illustraties
in het boek ‘Ken ik u ergens van’, met verhalen uit het leven van de kip,
geschreven door haar broer Theo.
Kip & Boek is te zien tot en met 31 oktober 2011. Het Nederlands Pluim-
veemuseum is te vinden op Hessenweg 2a in Barneveld. De openingstijden
zijn dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zie voor meer informatie www.pluimveemuseum.nl
combinatiekleuren waren wisselend van kwaliteit. Net zoals bij de Rexen is
de bonte kleurslag bij de US-Teddy ook zeer populair. Vooral het niveau van
de zwartbonten was zeer goed vertegenwoordigd met fraaie dieren. Bij de
roodbonte variant was dit iets minder en de aandacht moet ook worden gericht
op de kleur en kleurverdeling. De twee crèmebonte dieren waren al een leuke
start in deze kleurslag. Opvallend was dat enkele dieren moeilijk te hanteren
waren. Als fokker moet je de dieren aanleren dat een keurmeester ze moet
kunnen hanteren. Als u uw dieren dit niet afleert, kan dit erfelijk gedrag zijn
en moet een fokker dit zeker meenemen in zijn fokselectie.
De aanwezige CH-Teddy’s werden tevens door Anneke gekeurd. Deze lieten
het wat zitten in type, bouw en beharing. Het showklaar maken van de beharing
moet duidelijk eerder worden gedaan, zodat ze in volle en regelmatige beharing
op de show komen. De ingezonden bonte dieren moeten beter.
Naast de Gladhaar agouti heeft Ilse Hollander alle erkende langhaarrassen
gekeurd. De Langhaar, Sheltie en Coronet waren over het algemeen van
zeer goede tot fraaie kwaliteit. De vele F predikaten zijn hier het prachtige
bewijs van. Toch waren er uitzonderingen, zoals zilver agoutibonte kleurslag,
waarbij de beharing van mindere kwaliteit was. Ook in type en bouw kan deze
verbeterd worden.
De negen Texels lieten een volle inplanting zien, toch waren er veel dieren
wat pluizig. Bij sommigen kon de buikbeharing iets meer krul vertonen. Toch
enkele fraaie dieren, ondanks dat er nog gewerkt moet worden aan kleurverde-
ling. De mooiste Texel was een driekleur met een hele mooie beharing, maar
deze mocht wel net iets meer rood vertonen.
De laatste twee niet erkende rassen zaten in de keuring van Anneke Vermeulen.
De Merino’s in driekleur en roodbont waren van een wisselende kwaliteit,
maar lieten een goed beeld zien van de al aanwezige kwaliteit in Nederland.
Daarnaast keurde zij nog twee Lunkarya's, deze konden beter in de beharing
alsook in type en bouw. Ook hier moeten de dieren in volle beharing op deze
show verschijnen.
Over het algemeen viel op dat er bij veel dieren nog wat op te merken was
op de lichaamsconditie. Deze kon bij enkele dieren steviger en krachtiger.
Hoewel het weer ons niet altijd mee heeft gezeten, waren de omstandighe-
den op de show goed voor onze cavia’s. De speciaalclub heeft gezorgd dat de
dieren ’s ochtends en ’s avonds werden gevoerd, zodat de dieren niet teveel
terugvielen in conditie.
Iedere keurmeester heeft uit zijn keuring zijn of haar beste dier gekozen en
tijdens de eindkeuring werd het beste dier gekozen uit deze dieren. Hiervoor
waren de volgende dieren aanwezig tijdens de eindkeuring en dit is zeker een
vermelding waard:
Fraaiste uit de keuring van Anita Cramer: Gladhaar zwart van Dinie Bosch.
Fraaiste uit de keuring van Joh Qualm: Borstelhaar rood van Bertus van
Dijk.
Fraaiste uit de keuring van Aly Bennink: Rex roodbont van Comb. Cavi-
fauna.
Fraaiste uit de keuring van Anneke Vermeulen: US-Teddy zwartbont van
Comb. Van Vliet.
Fraaiste uit de keuring van Ilse Hollander: Sheltie zwartbont van Joyce
Ruesink.
In verband met het 125 jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging Avicultura was beschermvrouwe Hare Majesteit de Koningin
aanwezig om de show te openen. Alle diergroepwinnaars hebben de eer gehad
Hare Majesteit de Koningin met hun kampioen te ontmoeten na de opening.
Het beste dier werd uiteindelijk de Borstelhaar Rood van Bertus van Dijk,
hierdoor was aan hem de eer, haar hand te schudden. Een prachtige winnaar
met een prachtige ‘extra’ prijs.
Proficiat aan alle kampioenen en groepswinnaars. Daarnaast dank aan de
keurmeesters en alle vrijwilligers (aandragers, voorbrengers en schrijvers).
Zonder de inzet van al deze enthousiaste mensen kan een organisatie geen
show organiseren. Wij hopen dat wij in 2012 dit succes wederommet u kun-
nen meemaken en gaan er vanuit u allen weer te zien in Nieuwegein.