Pagina 4 - untitled

Basis HTML versie

4
U
IT
DE
BLADEN
Onder redactie van Piet Kroon
Telegraaf, 19 januari 2011
Door de groeiende behoefte aan eerlijk en ver-
antwoord voedsel onder vooral milieubewuste
stedelingen, wil men wereldwijd bijvoorbeeld
een zelf geraapt ei. Er worden luxe en erg dure,
door ontwerpers bedachte hokjes aangeschaft. Zie
bijvoorbeeld: www.omlet.nl. In Amerika zijn er al
bedrijfjes die op de kippen passen, als je op vakantie
bent. In Australië kunt je hok en kippen voor een
afgesproken periode huren. Daar verkoopt het
bedrijf City Chicks zelfs luiers voor kippen die in
huis mogen komen. Een idee voor u?
AnOther, 11 februari 2011
Gerard Vermaas doet in Nederlandse rashoenders.
Zijn dochter doet in mode en dat gaat goed samen.
Wat blijkt? Brad Pitt heeft kippen. Julia Roberts
heeft kippen. The Prince of Wales heeft kippen en
Tasha Meradji heeft kippen; zilver zwart gezoomde
Nederlandse baardkuifhoenders wel te verstaan.
Wie is Tasha? Tasha doet ook in mode. Ha, daar
is de link. De kip van Tasha staat in de rubriek
Another’s Lovers en waarom? Omdat steeds meer
beroemdheden en middenklasse mensen zelf kip-
pen houden.
Trouw, 31 januari 2011
Het Chinese jaar van het konijn is begonnen. Eén
op de vier soorten wilde konijnen, hazen en pika’s
wordt met uitsterven bedreigd. Ze hebben last van
het verdwijnen van hun natuurlijke leefgebied en
van ziektes als VHD. Ook bij onze tamme konijnen
komt deze ziekte nogal eens voor.
Leeuwarder Courant, 8 januari 2011
2011 is in China dus het jaar van het konijn. In
de Chinese mythologie wijst dat onder andere op
levensduur en fortuin, ambitie, begaafdheid en
humeurigheid. In de astrologie staat de planeet
Jupiter in het teken van de ram. Jupiter staat voor
economie, religie en geluk. Bij de ram horen kracht,
energie, strijd en oorlog. Dat voorspellen astrolo-
gen dus voor dit jaar.
B.K.U.clubblad, februari 2011
Erelid Rolf de Ruiter heeft tijdens de jaarvergade-
ring prachtige PowerPoint presentaties gehouden
over de clubshow, de rasgebonden Europashow en
bijvoorbeeld het ras de Kraaikop. Op het scherm
was bij de presentaties over de shows steeds een
dier, de beoordelingskaart en de naam van de fok-
ker te zien. De fokker kreeg steeds zelf een paar
minuten de gelegenheid hier iets over te vertellen
of te vragen. Daarna kon er door de overige aan-
wezigen gereageerd worden. Dat gebeurde op een
erg onderhoudende en leerzame manier. Het werd
zo een fijne middag en een aanrader voor andere
verenigingen.
Informatieblad,
januari 2011
Erelid Harm Wold is
gered voor de Hol-
landse Hoenfokkers-
club en het fokken.
Zijn fokkerij zat al een
tijdje in het slop. Zijn
hok vroeg om onderhoud. “Wat te doen”, was de
vraag? Voordat hij afhaakte werd hij in het zadel
geholpen om een nieuwe start met dit mooie ras
te kunnen maken. Collega fokkers boden goede
fokdieren aan. Het hok werd opgeknapt en Harm
doet weer helemaal mee. Tijdens de jubileumshow
won hij zelfs enkele prijzen. Mooi bericht, vindt
u niet?
Leeuwarder Courant, 21 januari 2011
Henk Kromkamp laat de Denen tuimelen. Deze
fokker van Deense tui-
melaars, het ras met
spierwitte iris en een
zwarte pupil, won de
strijd om het Europese
kampioenschap in De-
nemarken, het hol van
de leeuw. Er deden
ruim 700 dieren mee,
vooral van Denen, de
specialisten bij uitstek
en laat nou die Stel-
lingwerver Europees
kampioen worden met een blauwgebande en een
witte. De witte werd zelfs kampioen van de gehele
show. Friesland is trots op Henk en de Leeuwarder
Courant voelt dit goed aan en besteedt er een halve
pagina aan.
Trouw, 9 februari 2011
In dit voorjaar was er in Purmerend de expositie
Bio=Kunst. Biokunst is in de mode. Koen van
Mechelen en Linda Molenaar haalden zo de pu-
bliciteit. P.R. is belangrijk. Wat u kon zien? Een
ketting van opgezette kuikentjes, een genetisch
gemanipuleerd groen fluorescerend konijn, een
als kip verklede kunstenaar op een stok aan het IJ,
enzovoort, enzovoort. Tijdens een bezoek aan een
museum zag ik de hierbij afgebeelde Barnevelder-
tas. Ik meld het maar.
Nederlandse DFKPclub, februari 2011
‘Contrasten doen het erg goed op een tentoon-
stelling’, schrijft voorzitter Henk Slijkhuis in het
voorwoord van dit clubblad van de Duiven, Fran-
kolijnen, Kwartels en Patrijzenclub. Hij lette op de
reacties van de bezoekers. Die vinden verscheiden-
heid mooi. Kalkoenen naast kwartels, groot naast
klein. Mijn fantasie slaat ervan op hol. Polen naast
Vlaamse reuzen. Brahma’s naast Hollandse krielen.
Met een beetje creativiteit ontstaat er een heel
andere show. Toch eens…?
Fox News, 8 februari 2011
Tijdens een inval van
de politie in Califor-
nië in Amerika, werd
de 35 jarige Jose Luis
Ochoa in zijn rech-
terkuit gesneden door
een mes aan de poot
van een haan. Jose
werd naar het zieken-
huis vervoerd maar
bloedde toch dood. Toch niet zo’n leuke hobby,
hanengevechten.
Us Hobby, clubblad P.K.V. Frisia Dokkum
In plaats van het organiseren van een hokbezoek
trokken leden van deze vereniging naar ‘It Griene
Nest in Suamar. Ze zagen er Friese rassen van
dieren en planten. Een idee, dit clubblad is bijna
helemaal gewijd aan de Frieslandshow. De vereni-
ging is volgend jaar aan de vijftigste Frieslandshow
toe. Dat zal een bijzonder gebeuren worden. Radio
Fryslan zal daar hopelijk weer present zijn. Zoals u
op de foto ziet, zal dat niet voor het eerst zijn.
EZHSV NIEUWS, februari 2011
‘Duiven zijn mijn leven’, schrijft Giel Jungslager
over zijn leven in het clubblad. Deed hij ooit mee
aan ‘Fokker zoekt vrouw?’ Een paar zinnetjes uit
zijn liefdesverhaal voor vrouw en duif (of omge-
keerd), om het te onderstrepen: ‘Ik ben nog nooit
zonder duiven geweest. Ik kan er gewoon niet bui-
ten. Mijn vrouw zegt dat het een ziekte is in plaats
van een hobby. Dat zegt ze al zolang we getrouwd
zijn en dat is
inmidde l s a l
weer meer dan
45 jaar. Mijn
v rouw hee f t
niets met dui-
ven en heeft er
soms een hekel
aan. Ze zal me
mijn liefhebberij echter nooit ontnemen en mop-
pert wel eens op die duiven, dan zeg ik: “Schat, ik
hou toch van je en dan is alles weer goed”. Op de
foto ziet u de til van Giel.
Cochin clubblad, voorjaar 2011
Piet Verhoef, secretaris van deze club, had een
probleem, een enorme muizenplaag. Ter bestrijding
werd er twee kilo gif ingezet en met succes. Maar
toch een paar vragen. Piet zag meerdere keren
hennen muizen opeten. Kennelijk sloom geworden
van het gif en een gemakkelijke prooi. Maar, en nu
komt het, Piet verloor daarna een paar, op het oog
gezonde, hennen en andere hennen legden geen
bevruchte eieren. Vraag: is hier een verband te leg-
gen? “Wie hier meer vanaf weet, mag het zeggen”,
sluit Piet zijn verhaal af. Reacties kunt u sturen naar:
p.verhoefcochin@hetnet.nl.