Pagina 39 - untitled

Basis HTML versie

39
Ook de Gladhaar satijn lijkt populariteit te verliezen, vooral type en bouw
krijgen we nog niet goed bij dit ras. Helaas is het predikaat ZG bij dit ras niet
gevallen, maar wellicht nieuwe kansen op de Championshow in 2012.
Het lijkt er op dat bepaalde rassen door een diep dal gaan. Naast de Gladhaar
satijn zijn ook de Engels gekruind en Amerikaans gekruind niet ruim aanwezig.
In totaal waren er vijf dieren aanwezig, waar de kwaliteit niet onder de ZG
kwam, met als fraaiste gekruind, een grijsagouti.
Enkele zeer trouwe fokkers zien we bij de Borstelhaar. Een uniek ras met zijn
vele kammen en rozetten. Deze trouwe fokkers weten altijd een mooie groep
te brengen en vooral de rode kleurslag springt hier bovenuit. De keurmeester
Joh Qualmwas zeer te spreken over de kwaliteit van de rode kleurslag, met veel
dierenmet fraaie neusrozetten. Deze neusrozetten verhogen de waarde van zo´n
showdier enorm. Vooral de rode B-klasse zeug van Bertus van Dijk, kon Joh
Qualm zeer waarderen. Uit zijn keuring bracht hij dit dier als zijn beste dier.
De kleurslag brindle zien we normaliter enkel bij borstelhaar. Dit jaar was de
kwaliteit ietsje minder, vooral verdeling van de kleur kan even beter. Nu ook
erkend zijn de Borstelharen met tan uitmonstering, hier valt nog veel aan te
verbeteren. Vooral de combinatie van het tekeningsbeeld en de raskenmerken
maakt het een uitdaging om deze kleur in Borstelhaar te fokken. Dit geldt ook
voor de schimmelvariëteit, moeilijk te fokken maar deze twee dieren waren het
ZG predikaat zeker waard. De twee Borstelhaar satijn lieten het helaas zitten
plaatsing van de rozetten.
De groep met Rexen is dit jaar ook iets afgenomen. Waarom zien we dit
prachtige ras maar in twee kleuren op onze bondsshow? De driekleuren en
rode Rexen waren niet aanwezig, ondanks dat er fokkers van zijn. De klasse
zwartbont was van één fokker, die gemiddeld zeer goede kwaliteit liet zien.
Toch mocht de structuur net even beter om dat felbegeerde F predikaat mee
naar huis te nemen. Bij de Rexen is bekend dat de roodbonte kleur het meest
populair is. Ook is te zien dat hier de kwaliteit het hoogste ligt. Met zeer veel
fraaie dieren is het prachtig dat Aly Bennink haar beste dier koos uit deze
groep. De roodbonte A-klasse zeug van Combinatie Cavifauna bracht Aly als
haar beste dier.
Na de groep Gladharen was de grootste groep de US-Teddy. Eén van de jongere
rassen in Nederland en deze blijft in aantallen groeien. Deze groep van maar
liefst 59 dieren werd gekeurd door Anneke Vermeulen. Door de gehele groep
waren duidelijke pluspunten en een minpunt te ontdekken. Veelal was over de
kwaliteit van de beharing en structuur niet veel op te merken. De verschillen
zaten hem vooral in de inplanting en verschillende haarlengtes. Daarnaast
moet er nog veel gewerkt worden aan type en bouw, het voornaamste van
ieder ras.
Anneke Vermeulen werd bij de start van haar keuring verrast met een groep
zwarte dieren, die al van een zeer goede kwaliteit waren. Kop en oren zijn
hier een aandachtspunt. De kleur rood is wel eens beter vertegenwoordigd en
van een betere kwaliteit geweest. Het is leuk te zien dat de kleurslag magpie
ook overgaat naar andere rassen, waaronder de US-Teddy. Helaas voldeed het
enige ingeschreven dier niet aan de verdelingseis. De grootste groep waren
de drie- en tweekleuren in vele verschillende kleurcombinaties. Anneke gaf
aan dat enkele dieren beter kunnen in de kleurverdeling, zoals in de standaard
is beschreven. Ze mist hierbij dan de bloktekening en de scheidingsband op
rug en buik.
De combinatie zwart-rood-wit is van betere kwaliteit geweest, maar de choco-
lade-rood-witten waren net een slag beter, met ZG tot F kwaliteit. De andere
Fraaiste van de groep Gladharen werd deze A-klasse beer in de kleur
zwart van Dinie Bosch. Prachtig van type en bouw en wat een profiel voor
een beer. (Foto Jan Schop)
Fraaiste uit de groep US-Teddy/CH Teddy werd deze zwartbonte zeug van
Comb. van Vliet.
Fraaiste dier van een jeugdlid werd deze prachtige wit roodoog Gladhaar
van Jannik Kraaijeveld. Fraai wit voorgebracht en was uitstekend in
conditie.