Pagina 38 - untitled

Basis HTML versie

38
het missen van de goudkleurige Gladhaar is opmerkelijk, daar deze kleur zeer
veel fokkers heeft gehad. De chocolade dieren vielen iets tegen, vooral een
moeilijkheid blijft de onderkleur. Deze onderkleur moet de dekkleur volgen,
maar de dieren lieten het hierbij zitten. De slate blue was ook aanwezig, deze
kleur verdient meer aanhang. De aanwezige dieren hadden ZG tot F kwaliteit.
De lilacs waren dit jaar met vier dieren aanwezig van twee fokkers. Een kleine
groep voor deze tere kleur, één dier was zeer mooi en kreeg het F predikaat.
De beiges hebben een grote aanhang gekend, de twee aanwezige dieren ware
van mooie kwaliteit. Joh geeft aan dat voor zowel de lilac, als beige, de moei-
lijkheid ligt in pigmentvrij fokken van de voeten en oren. Ook moet de kleur
niet te donker worden. De rode gladharen lieten het zitten in type en bouw,
waardoor ze niet zeer hoog in predikaat eindigden.
De tekeningsdieren werden gekeurd door twee keurmeesters. Een groep van
44 dieren, waar je genoeg ruimte op een keurkaart voor nodig moet hebben.
De groep driekleuren waren goed vertegenwoordigd en zijn gekeurd door
Joh Qualm. Helaas geen F dieren, vooral wat opmerkingen over de tekening,
brindle en zwakke kleuren. Alle andere tekeningdieren heeft Aly Bennink
voorzien van een predikaat. Als eerste een vrij nieuwe kleurslag, de magpie
zwart. Een nieuwe en unieke kleur die zeer moeilijk te fokken is. Toch zes
mooie dieren van zeer goede kwaliteit. De Hollanders waren dit jaar aanwezig
in de kleur rood, geen slechte dieren en ook hier een F! De Dalmatiner is niet
te vergelijken met de tekening bij de konijnen. Deze mooie variëteit was goed
vertegenwoordigd en van prima kwaliteit en zelfs aanwezig in lilac. Eén van
de oudere kleurslagen is de Rus. Zeer gevoelig voor omgevingsfactoren, zoals
temperatuur. Zeer wisselend in kwaliteit, dieren met een zeer lange beharing
en een te donkere dekkleur, maar gelukkig waren er ook twee fraaie dieren
ingezonden. Daarnaast keurde Aly ook de groep Gladhaar uitmonstering.
Hieronder vallen de tans en zilvervossen. Deze variëteit wil niet echt van de
grond komen. Het is dat er een groep van zes zilvervos chocolade ter erkenning
zijn aangeboden, anders waren het er maar twee! Hoewel deze dieren van zeer
goede kwaliteit waren, zien wij graag meer fokkers van deze kleurslag.
De Nederlandse Caviafokkersclub stelt ieder jaar een extra prijs
beschikbaar voor de fraaiste, niet erkende cavia. Dit jaar werd deze
gewonnen door Dana Jansen met een Merino roodbont, na deze
overwinning behaalde zij tevens een voorlopige erkenning met de Merino.
Uit de grote groep roodbonte Rexen, werd deze zeug van Comb. Cavifauna
de beste. Een dier met een prachtig type, mooie vacht en superconditie.
Deze Sheltie was niet alleen raskampioen, maar tevens reservekampioen
van het geheel. Joyce Ruesink showde deze fraaie rasvertegenwoordiger.
De fraaiste cavia met de mooie krulletjes, voor Dana Jansen met deze A-
klasse Texel zeug.