Pagina 37 - untitled

Basis HTML versie

37
te doen, maar ook helpt u mee aan het versterken van ons keurmeesterkorps.
Vakbekwame keurmeesters zijn immers noodzakelijk, om ook in de toekomst
een tentoonstelling te kunnen organiseren.
De grootste rasgroep is van oudsher de Gladharen, ook dit jaar met 176 in-
geschreven dieren. Door dit grote aantal zijn deze dieren verdeeld over vier
keurmeesters. De groep agouti’s werden gekeurd door Ilse Hollander. De
kwaliteit in deze groep was zeer wisselend. Een grote groep met goudagouti,
hierin veel kleurverschillen, maar gelukkig ook enkele fraaie exemplaren met
een warme rode ticking. Helaas geen grijsagouti’s en cinnamonagouti’s, krij-
gen deze kleuren weer nieuwe fokkers? De kleine klasse zilveragouti was iets
minder van kwaliteit, maar gelukkig blijven de fokkers volhouden met deze
prachtige kleurslag. Algemeen bij de agouti’s wel wat opmerkingen over de
oordracht, dit kan over het geheel wat beter. De drie zalmagouti’s waren al-
len van F kwaliteit en blonken uit in type en bouw. Wel moet er bij deze tere
kleur gelet worden op de onderkleur, deze moet lilac zijn en niet naar beige
neigen. De enige solid agouti’s waren van één inzender en in de kleur solid
zilveragouti, van een zeer goede tot fraaie kwaliteit.
De grootste groep binnen de Gladharen zijn de eenkleurigen. Anita Cramer
heeft de keuring van alle zwarte, crème en witte gladharen voor haar rekening
genomen. Een flinke groep met 75 dieren, waaronder 42 zwarte Gladharen.
Een groep van ZG tot F kwaliteit, dit is vooral terug te zien aan de predikaten.
Onder deze 42 dieren had er één dier een onvoldoende en één dier een G
predikaat. Alle andere dieren kwamen op een ZG of F predikaat, een prachtig
resultaat. Bij de crème en wit roodoog, enkele dieren die een incompleet gebit
vertoonden, waardoor niet anders dan een O predikaat mogelijk was. Deson-
danks wel enkele F dieren, waaronder een fraaie wit roodoog zeug van Jannik
Kraaijeveld. Dit dier werd tevens het fraaiste dier van een jeugdlid.
De overige eenkleurige varianten zijn beoordeeld door Joh Qualm, met zijn
expertise heeft hij de dieren van een predikaat voorzien. Vrijwel iedere kleur
was ingezonden, enkel de saffraan, goud en wit donkeroog ontbraken. Vooral
In diverse kleuren zijn ze inmiddels erkend, maar tot op heden is ieder
jaar de raskampioen een zwartbont exemplaar. Ditmaal was de beste
Coronet voor Comb. MaJa.
Fraaiste van de groep Gekruind was van eigenaresse Filippien Koornneef.
Een dier met een mooie egale dekkleur en ticking.
Fraaiste van de groep Gladhaar satijn. Inzendster Filippien Koornneef
bracht deze roodsatijn zeug, dit ras verdient meer aanhang.
Fraaiste groep Langhaar Comb. MaJa Langhaar Bont zwart-wit.