Pagina 36 - untitled

Basis HTML versie

36
C
AVIA
S
OP
DE
C
HAMPIONSHOW
Tekst: Jan Schop.
Foto’s: Willem Hoekstra.
Het zit er weer op, een drukke week van opbou-
wen, keuren, examineren en afbouwen. Maar
ook zeer veel gezelligheid, oude bekenden en
veel nieuwe gezichten. Het is duidelijk dat de
nieuwe lokatie voor onze bondsshow een succes
is. Veel bezoekers en heel veel positieve berich-
ten. Ook de caviafokkers en hun speciaalclub
kijken terug op een zeer succesvolle show.
nieuwe keurmeesters te laten keuren. Door het aantal aanwezige dieren waren
wij genoodzaakt een C-keurmeester af te zeggen. Dus fokkers, stuur op de
aankomende Championshow uw dieren in. Hiermee maakt u niet alleen kans
op een mooi predikaat en een prijs, maar u biedt een nieuwe keurmeester de
kans om te kunnen keuren. Hiermee helpt u deze keurmeester ervaring op
Eindkeuring voor fraaiste Gladhaar, winnaar werd de zwarte Gladhaar, maar de kwaliteit van de
Solid zilveragouti (inzender: Comb. De Molenhoek), de Rus (inzender: Comb. Parkzicht) en de Beige
(inzender Haico Bosma) waren ook van unieke kwaliteit. (Foto: Jan Schop)
Fraaiste Cavia van het geheel en tevens fraaiste groep Borstelhaar,
eigenaar Bertus van Dijk. Een dier dat uitblonk in type en bouw en in al
haar raskenmerken.
De CH-Teddy is in Nederland voorlopig erkend, maar met deze foto moet
dit ras toch vele fokkersharten winnen?
Uiteraard was er een uitstekend keurmeesterkorps aanwezig om alle dieren
te voorzien van een beoordeling en predikaat. Het aantal dieren bleef dit jaar
steken op 344 ingeschreven showdieren. Dit aantal kan altijd beter en de Ne-
derlandse Caviafokkersclub zal er alles aan doen om het succes te behouden,
dan wel te vergroten. Een bondsshow van dit formaat is bij uitstek de plek om