Pagina 34 - untitled

Basis HTML versie

34
Hier moet streng op worden geselecteerd. Ook
viel het op, dat de dieren wat steviger op de voor-
benen konden staan. Toen ze vorig jaar ter erken-
ning zaten, lieten ze zien, dat dit wel degelijk kan.
Ook een ras, dat vorig jaar pas ter erkenning werd
gebracht is de
Lotharinger Dwerg
. Een ras met
toekomst, daar ben ik van overtuigd. Maar het is
zeker niet gemakkelijk. Ze zijn voorlopig erkend
in zwart, blauw, bruin en driekleur. Een zwarte
van Philipse werd winnaar, maar ook Meinema
liet enkele leuke diertjes zien in driekleur. De
Nederlandse hangoordwergen
waren er weer in
grote aantallen. Het is een ras, wat altijd veel begin-
nende fokkers aantrekt en wat ook gemakkelijk te
verkopen is. Populariteit kan echter ook nadelen
hebben. Er wordt soms gemakkelijk gekocht en zo
wordt er ook met slechte dieren gefokt. Hierdoor
krijg je automatisch weer veel dieren, die eigenlijk
niet geschikt zijn voor een tentoonstelling. Toch
vormen veel van die hangoordwergenfokkers een
grote familie. Ze zoeken elkaar steeds weer op en
er werken ook veel fokkers samen. De kwaliteit kan
alleen maar verbeteren als er een goede samenwer-
king is en je moet zeer kritisch zijn. Daar is ook de
hulp van goede clubkeurmeesters voor nodig en
juist die zitten nog niet op een lijn. Onderdeel voor
onderdeel moet men onder de loep nemen en op de
juiste manier op de kaart beschrijven. Bij alle witte
dieren stond bijvoorbeeld, zonder uitzondering, dat
de pels zeer goed tot fraai was, maar beter moest
sluiten. Wat deze keurmeester hiermee bedoeld,
is mij een raadsel. De schrijver had hier wel een
stempel kunnen gebruiken in plaats van een pen.
Alle dieren hadden toch hetzelfde. Hier schieten de
fokkers niets mee op en het gaf veel gemor tussen
de kooien. Er zaten opvallend veel F predikaten bij
de madagascars. Toch nog veel verschil in kleur en
uitmonstering. Het winnende dier van C. Opschoor
was een knap dier met mooie brede oren. De kleur
konijngrijs zat er met een aantal mooie dieren. Wel
een aantal dieren, die erg donker van kleur waren.
Datzelfde geldt voor blauwgrijs. Enkele dieren
tonen amper tussenkleur. De chinchilla wint niet
aan populariteit. Nog maar acht dieren en dat is
voor deze mooie kleur toch wel wat te weinig. Het
is ook niet gemakkelijk om een mooie chinchilla te
brengen. Ook zwart en blauw zijn, vooral in grond-
kleur, niet eenvoudig. De rustekening heeft het
moeilijk. Naar mijn idee moet er veel meer gefokt
worden op kleurzuiverheid. Door het gebruik van
wit en de marterkleuren raakt de rus de zwarte kleur
volledig kwijt en het zal weer lang duren, voordat
dit terug is. Ook veel kleurverschil bij de isabel. De
lichte dieren laten vaak een witte, tot zeer lichte,
staartkleur zien. Andere zijn weer erg blauw. Sal-
landers met een mooi aantal, maar nog veel verschil
in uitmonstering. De marters zijn echt kleuren voor
de volhouders. Probeer streng te selecteren en laat
het gebruik van andere kleuren achterwege. Er is
nog veel verschil in het keuren bij de bonte dieren.
We moeten er geen heksenjacht van maken, maar
we hoeven ook niet voor Sinterklaas te spelen. We
willen ze in elk geval niet zoals in Duitsland, maar
ze moeten ook niet te veel wit tonen. Inmiddels
is ook de zwarte otter erkend, dit kan echt een
aanwinst zijn. Het is een mooie kleurslag, maar
er zal wel aandacht besteed moeten worden aan
het juiste patroon. Probeer in elk geval de kleuren
zuiver te houden. De speciaalclub doet zijn best om
het goed aan te sturen, maar dat is bij een club van
deze omvang niet eenvoudig.
Dan de Rexdwerg, ook een ras voor de toekomst. In
castor al een aantal leuke dieren, met als winnaar ,
de heer Huisman, zowel bij de rammen, als bij de
voedsters. Er zijn er al enkele bij met een knappe
kleur. Doordat de beharing nog wat korter is als bij
de grote Rex, zal de castor wat donker lijken. De
tussenkleur is bij enkele dieren al fraai. Nu de witte
Nederlandse hangoordwerg madagascar man
jong van C. Opschoor. Hij mag nog even breder
in de schouderpartij. Pred. F 97.
Papillon driekleur blauw ram jong van
J.F. Verrips. Pred. F 96,5.
Parelfeh voedster jong van M.A.P. Lanser. Deze
mag nog even steviger op de voorbenen. Pred.
F 96,5.
Pool blauwoog ram jong van C.A. van Amerongen. Pred. F 96.
Pool roodoog voedster jong van Comb. Kelderman. Een prachtig dier op
alle onderdelen. Pred. U 98.