Pagina 33 - untitled

Basis HTML versie

33
dichte, fijne pels hebben en daarnaast lakzwart van
kleur zijn. Het lijkt niet moeilijk, maar dat is het
wel, als je aan de top wilt scoren. Te veel dieren
hebben niet de zuivere zwarte kleur. Bruin aan
flanken of buik is meestal
geen verharing, maar
erfelijke aanleg
. Wees hier alert op. Ik zag dat Klaas
Hoornsman bij de
Gouwenaar
, hij won met F 96
voor een jonge voedster. Smit gaf de beide Noord
Hollanders, Hoornsman en Nes, goed partij. Het
blijft een ras, dat qua stelling achterblijft, ook al
verlangen we die maar middelhoog. HarrieMuisers
zegevierde bij de
Luchs
, zowel op de Noordshow
als hier op de Championshow. Piet van Foeken en
Wim de Groot behaalden eveneens F predikaten,
twee maal ZG en acht maal F zegt alles over dit
ras. Jammer dat er niet meer zaten. Slechts vijf
Marburgers
, waarvan er nog één absent was, geeft
een onvoldoende beeld van het ras. Bij de Parelfeh
waren zes inzenders, M. Lanser won dit keer met
een jonge voedster, F-96,5. Het is fokkerskunst om
dit ras met de fraaie pareling te brengen, vaak zijn
ze iets te blauw van kleur. Fokkers als Paasman,
Nes en Vos hebben dat aardig onder controle. De
types vind ik de laatste jaren vooruit gaan, al blijven
achterhand en beenwerk wel aandachtspunten. Vier
Beiges
is volgens mij te weinig om er een oordeel
over te geven. Bij de
Papillon
veel fraaie dieren in
zeven kleuren. Het aantal viel mij tegen, de kwaliteit
niet. Veel prominente fokkers waren aanwezig en
Verrips won met een jonge
driekleur blauwe ram
met
F 96,5. Ik heb vernomen dat er een Papillondwerg
‘onderweg’ is, benieuwd wanneer we die zien! De
Thrianta
was er met een grote afvaardiging, maar
ook met veel verschil in de oranjerode kleur, die we
bij dit ras verlangen. Plasmeijer wil z’n plaats aan
de spits nog lang niet afstaan, hij kreeg F 97 voor
een jonge voedster. Het is een populair ras met veel
goede fokkers, een enkeling komt qua kleur en pels
nog niet mee. Blijf elkaar scherp houden! Een klasje
van 19
Hulstlanders
is niet om trots op te zijn. Maar
dat schrijf ik over degenen die er wel waren en dat
is niet eerlijk. Gert Jan Groenhof won met F 95.
De pelsconditie en -structuur blijft het probleem,
dus doorgaan met streng selecteren blijft het advies.
Eerst kwaliteit fokken en dan pas hoeveelheid. Zoals
we gewend zijn, een groot aantal
Tan
konijnen.
Het ras staat op een heel hoog peil en ‘de lat’ wordt
op zo’n grote show door de keurmeesters veelal
wat hoger gelegd. Toch slagen de fokkers er in om
veel F predikaten af te dwingen, want dat is wat ze
doen als ze kwaliteit brengen. Uiteraard blijven we
foutjes in het kleurpatroon zien; onscherpe snuit,
onderkant staart wat licht, of tankleur aan borst iets
smal, zijn van die foutjes. Maar ook aan de pelskwa-
liteit mankeert het soms, een dichte fijne pels is wat
we willen. Bij de
zwarte
jonge rammen zag ik F 97
voor Piet Posthuma en dat herhaalde hij bij de jonge
voedsters, maar nu met U 98 en tweede in de groep
kleurpatroon. Op de Noordshow showde deze fok-
ker ook al de beste, maar toen waren z’n dieren ‘in
cognito’, zo begreep ik later. Een leuk aantal
bruine
Tans, maar hier was de lat wel wat hoog gelegd,
streng maar rechtvaardig zullen we maar zeggen.
Ik zag er een aantal met een fraaie bruine kleur en
dan komt de tankleur daar prachtig op uit. In
blauw
een paar volhouders met F 96 voor een jonge ram
vanWesterveld. De
fehkleur
viel mij in kwaliteit niet
mee, het aantal was goed. Teveel aanmerkingen op
de kleur, maar ook op type en bouw en pels. Hoger
dan ZG 94 werd er niet gescoord.
Overige rassen
(tekst: Martin Kok)
Mijn verslag begint bij het voor ons nieuwe ras, de
Parelgrijze van Halle
. Er zaten zeven dieren, met
als winnaar een dier van Gerrit de Gooijer. Het
probleem met deze dieren zijn de licht gekleurde
haartoppen. Dit zie je vooral op de achterhand.
Kleurdwerg zwart voedster jong van J. Jipping.
Pred. F 97.
Luchs ram jong van Harrie Muisers. Pred. F 97.
Meissner hangoor zwart ram oud van Ingrid
Roelofs. De beharing moet echt niet langer.
Pred. F 95,5.
Beige ram jong van C. Sonneveld. Let op de fraaie stelling. Pred. F 95.
Belgische haas, haaskleur man jong van G. Seghers. Let op de fraaie rug
en buikbelijning. Pred. F 97.