Pagina 31 - untitled

Basis HTML versie

31
currentie bij de
Witte van Hotot
, zag ik hier en
daar, maar hij pakte hier met F 96 met een jonge
ram wel de rasprijs vóór Vorstenbosch. Het zijn
fascinerende konijnen en op zo’n drukke show zie
je dat ze door het publiek vaak gefotografeerd
worden. Ook hier moeten er wat fokkers bijkomen!
Oogringen strakker en/of iets breder, of smaller,
zijn de bekende foutjes. Twee
haaskleurige
Hol-
landers
waren met vakkennis beoordeeld. In de
kleuren
konijngrijs, ijzergrauw, bruingrijs, gou-
wenaargrijs en chinchilla
steeds vier of vijf dieren. Te
weinig voor deze mooie kleuren! In
bruingrijs
een
F 96 voor een jonge ram vanW. Lindeboom. Deze
liet een beste grond- en tussenkleur zien.
Zwart,
bruin en blauw
hebben de meeste aanhang. De
zwarte jonge voedster van H. Oonk met F 96 werd
de winnaar. Bij veel Hollanders mis ik een F type
en bouw en met de presentatie wil het ook nog niet
lukken, maar toch kan het. In sommige stammen
lukt het steeds beter. We letten bij jonge dieren
soms te veel op tekening, terwijl je de beste groei-
ers en typedieren weg doet. Laten we het bouwen
niet verwaarlozen.
Bruin
is een fraaie kleur, mits
fraai donker en niet geschift. Fraaie dieren van Van
Pelt en Kroon. In
blauw
nogal wat opmerkingen
over de zuiverheid van de kleur (lichte haarpunten).
Bij de Hollanders speelt de gewichtsschaal nogal
eens in het nadeel. Ik hoor geluiden dat het ideale
gewicht wat lager zou moeten, maar of dat de oplos-
sing is, waag ik te betwijfelen. Je kunt net zo goed
iets omhoog gaan, of is dit vloeken in de kerk? Een
leuke
oranje
van J. Derksen met ZG 94. Echt te-
leurstellend is het aantal van vier
driekleuren
, Van
Dijk z’n oude ram scoorde F 96.
Madagascar
is de
kleur van Noordshow secretaris Gert-Jan Groen-
hof, hij kreeg F 95,5 voor een jonge ram. Vier
isabella
kleurigen en drie
beiges
geeft te denken, wel
fraaie dieren van onder andere Koorneef en Knoot,
die F predikaten behaalden. Bij de
Angora’s
zagen
we zeven
zwarte
met F 95 voor de jonge ram van J.
v.d. Oetelaar. Pelsdichtheid, kop-, oor- en beenbe-
haring wat weinig, zijn aanmerkingen. Mevrouw
Tres-v.d. Linden behaalde F 96 met een jonge
voedster bij de
wit roodoog
. Opvallend was dat er
veel Angora’s te koop zaten. Stigter behaalde met
een jonge
wit blauwoog
voedster F 95. Het blijft
bewondering afdwingen om Angora’s in de juiste
beharingsconditie te brengen. Bij de
Angora hang-
oren
moesten de oude dieren het doen, F 96 voor
een voedster van mevr. Tres-v.d. Linden. Ik vroeg
haar, waarom ze het zichzelf zo moeilijk hebben
gemaakt met de maximale oorlengte van 24 cm. Bij
een groter konijn dan de Nederlandse hangoor
dwerg, een korter oor, ik begrijp dat niet goed. Nu
moest ik er nogal wat uitsluiten, vanwege de oor-
lengte, die al gauw 25 of 26 cm. was. De verklaring
van mevrouw Tres was, dat ze met de korte oren
minder snel vuile oorpluimen hebben. Persoonlijk
denk ik, dat het in een reine stal geen probleem
moet zijn, de lichaamsharen die de bodem raken,
zijn toch ook niet vuil. Ik zou over de oorlengte
nog eens goed nadenken, want ik voorzie daar toch
problemen. Daar hebben de
Angora dwergen
geen
last van. Ik zag ze in
zwart, geel en wit
. Van Venrooij
behaalde met een oude ram F 95 Met Angora
konijnen is het uitzoeken en uitrekenen van het
piekmoment, echt fokkerskunst. Ik vind dat bij de
Angora dwerg, de beharingsdichtheid wat aandacht
behoeft. Als oud voorzitter van de speciaalclub
schaam ik mij voor het aantal van slechts vijf
Japan-
ners
. Donny Schram en Stefan Luchtenburg waren
er, maar waar blijft de rest? Kwaliteit is er wel. Bij
de
Eksterkonijnen
troefde Tiny Verhoeven
Doeke Nicolai af, met een jonge ram met F-95.
Meer Eksterkonijnen, zeven stuks, dan Japanners,
het moet toch niet gekker worden. 30
Rijnlanders
in een fraaie kwaliteit. Net als op de Noordshow
zegevierde Jan Veldman, nu met een jonge ram,
Klein Chinchilla ram oud van E. Tinga. Een
dier met een fraai type. Hij mag even meer
rupstekening tonen. Pred. F 95.
Klein Lotharinger zwart ram oud van H.
Philipse. Let op de fraaie stelling. Pred. U 98.
Klein Zilver midden konijngrijs ram jong van
A. Lanting. Pred. U 98.
Kleurdwerg bruingrijs ram jong van Comb. Westerlaken. Laten we zuinig
zijn op deze mooie kleurslag, die we nog maar zo zelden tegenkomen.
Pred. ZG 92.
Kleurdwerg geel ram jong van Joh. Qualm. Deze nestor is nog altijd de
enige, die de gele in deze kwaliteit weet te brengen. Pred. F 96.