Pagina 30 - untitled

Basis HTML versie

30
Opbergbanden voor Kleindier Magazine
Bewaar complete jaargangen van Kleindier Magazine
overzichtelijk als een boek in een speciaal ontworpen
opbergband met elastische touwtjes.
Harde witte kaft met goudkleurige opdruk
Prijs per 2 stuks € 13,00
+ verzendkosten € 7,00
Te bestellen door € 20,00 voor 2 stuks, € 33,00 voor
4 stuks of € 46,00 voor 6 stuks over te maken op
ING rekening 9104901 t.n.v. Boekenshop NKP
! !
" # $
$
!
%
& '#
( )
!
*
*
$ ) + ,
+ ,
-. /0 #
'1
2 '(3
! !
-. /+ 4 1
!
-. /0 #
'1
5 '6 7
! !
-. /
& 77 1
5 7 / +1
8,
#
8,
#
--.
4 3 +
!
2
2
,9' ( 5 +
5 +
!!
4 2''
+ '
: # +
+ + 7
+ '
'(3
!
& 3 ; ' + '
!
! !
6 3 '
: 7
!
%
5 <',
6+
5 7
!
;
+ '
5 # ' )
!
4
+ 6 #<
= 7
! !
, ,
2 '
!
5 ) ' 6 +
'; 4 :
'(3 ,
!
'; 0 7 ) '
" '
! !
' ( ; 7 '
8, 0 6
! !
3
+ '
6 7
% 7 3
" , 3 +
'6
$ $ 6 ''
: 6 /& .&1
! !
'; $ ))> / ) ,
, # 1
, #
7 ) /& 7 ?1
!!
@'
'3
5 ,3 , /& 7 ?1
!
2 + ; (3, +
+
'' + ,
7 +
; # ',
',
+
' , , 6 '(3 7A
Pa s c a l Heme l
%Ò TQFDJBM JTU JO
HFÕTPMFFSEF
OBDIUWFSCM J KWFO
4MBHIFLLFOXFH #
/" #FOUFMP
HFN )PG WBO 5XFOUF
5FM
'BY
& NBJ M QBTDBM IFNFM!IFUOFU OM
XXX QBTDBMIFNFMWPM JFSFCPVX OM
/PENINGSTIJDEN
-A T M VR
TOT
UUR
:AT VAN TOT
UUR
7OENSDAG GESLOTEN