Pagina 29 - untitled

Basis HTML versie

29
haren op de achterhand. Een echte rode loopt in
de tussenkleur zo ver mogelijk door. Te veel dieren
missen de rode tussenkleur. Een behoorlijke klasse
Deilenaars
, met veel mooie predikaten en geen
enkele O. Van de Meulen en Pronk behaalden met
een jonge ram F 96 en met een jonge voedster F
95,5. Waanders is een naam, die niet weg te denken
is bij dit ras. Het blijft moeilijk om dit konijn met
een iets langere pels op tijd in showconditie te heb-
ben. Enkele dieren hebben nog lichte (hooi) flan-
ken. De eerste
Groot Zilver
in de rij was meteen de
winnaar, een
lichtkonijngrijze
jonge ram van Com-
binatie v.d. Heuvel met F 96. Voor mij de fraaiste
kleur, mits grond- en tussenkleur fraai zijn, don-
kerblauw en roodbruin. Het aantal viel mij zwaar
tegen. 134
Klein Zilvers
kan er mee door. De
winnaar op de Noordshow werd ook hier kampioen
in groep 3, de jonge ram in
middenkonijngrijs
van
Albert Lanting. Ik noem dit pieken op het juiste
moment, de U 98 is dik verdiend!
Middenzwart
stelde mij wat teleur, al scoorde Dick Zwaan F 96
met een jonge ram. Mits de juiste middennuance,
is dit de kleur die het meest aanspreekt. De jonge
voedster van V.d. Schaft laat zien hoe het kan.
Lichtzwart
is populair, het verzilveringsproces is bij
deze kleurslag het duidelijkst te zien. Hier deelt
Den Otter toch wel de lakens uit. Cees Vos krijgt
nog te weinig helpers om
middenbruin
populairder
te maken. Hij heeft ze goed!
Middenblauw
kampt
eveneens met te weinig fokkers. Ik had de indruk
dat deze dieren, wat pelsconditie betrof, wat over
de top waren.
Lichtblauw
is bijna verdwenen, even-
als
lichtgeel
, dit is toch jammer.
Middengeel
doet het
juist erg goed, Van Schipstal behaalde de hoogste
punten met een jonge ram, F 96. Er zijn nogal wat
fletse gele kleuren te zien en dat is fout, we willen
ze warm roodgeel. Ticking op de oren en vlammen
op de benen komt nog iets te veel voor, naast de
specifieke verzilveringsproblemen. Bij de
Belgi-
sche hazen
won dit keer Seghers. Ik heb veel fraaie
hazen gezien dit showseizoen. De F 97 voor deze
jonge ramwas verdiend. Mahonie rode hazen is een
lust voor het oog. Gericht aangekochte dieren heb-
ben al veel goed gedaan. Over de
tankleurige
hazen
wil ik niet te veel meer schrijven, er zijn er met
goede tot zeer goede borstkleuren in Europa, haal
ze, of blijf doormodderen. Leo Vervecken showde
vier
witte
hazen, de jonge voedster, die op tafel
kwam, was een bijterig exemplaar. Gelukkig hapte
ze naar iedere keurmeester en had ze geen voorkeur,
maar dit hoort echt niet. De laagste score op de
H.E.P tafel was dan ook haar deel. Dit soort eigen-
schappen moeten er niet ingefokt worden. Een haas
mag temperament hebben, maar niet overdrijven!
De
Wener
is wellicht het ras met de meeste concur-
rentie. De kwaliteit is best, met veelal volle pelzen.
Type en bouw staan op een hoog peil, met veelal
een zeer goede stelling. Verheugend dat een glan-
zend
zwarte
jonge voedster van Den Butter F 97,5
behaalde, een lust voor het oog. Zwart is mooi, als
het echt zwart is. Oomen en eveneens Roseboom,
zegevierden met een aantal keren F 97 bij de
blauwe
, prachtWeners met fraaie pelzen. Toch laten
sommigen iets bruinachtige ogen zien. Dat zie je
soms ook in de tussenkleur. Bij de
wildkleurigen
behaalde Cynthia ten Bergen F 96 met blauwgrijs.
Bij de
witte Weners
de winnaar in groep 5. Ik
kwam deze jonge voedster van Bert Heikoop tegen
op de H.E.P tafel. Een hele beste jas op een fraai
konijn. We hadden geen enkele moeite om deze
Wener, samen met de Pool roodoog naar U 98 te
verhogen. Het aantal witte viel mij tegen, volgend
jaar beter, zullen we maar denken. Ook het ‘wener-
volk’ kijkt bij een verhuizing graag eerst de kat uit
de boom. Bertus Herrema heeft dit jaar goed con-
Gele van Bourgondië ram jong van
E. Rouwhorst. Pred. F 96.
Haasdwerg konijngrijs ram oud van H.J. Houpst.
Een konijngrijze met een fraaie pels en ook een
fraaie kleur. Pred. F 97,5.
Haasdwerg wit voedster jong van Comb. Bosch.
Een perfecte stelling, keurig op de voetjes. De
kwartcirkel komt hier volkomen tot zijn recht,
ook een fraaie kopvorm. Pred. F 97.
Engelse hangoor madagascar ram jong van Bart van der Vlis . Pred. F 95.
Hollander zwart voedster jong van H. Oonk. De kopplaat kan moet even
ronder. Pred. F 96.