Pagina 28 - untitled

Basis HTML versie

28
Hier zag je duidelijk dat de Noordshow en de
Championshow concurrenten zijn. Ik zag zelfs
konijngrijze
Engelse hangoren
naast
ijzergrauw,
zwart, faun, madagascar en madagascar bont
. 26 En-
gelse heb ik de laatste jaren niet gezien. Combina-
tie Westerdijk haalde met een
madagascar
kleurige
jonge voedster F 96. Bart van de Vlis zegevierde
verder in alle kleuren. Het is één van de oudste
rassen in onze konijnengeschiedenis en blijft een
ras voor de echte liefhebber. Oppassen dat ze in
madagascar
niet te donker worden en hou de bouw
op peil! Door de nieuwe kleuren heeft de
Meissner
hangoor
een kwantiteitsimpuls gekregen, vooral
in
zwartbont
. Ingrid Roelofs won hier evenals op de
Noordshow met een
zwarte
oude ram met F 95,5.
Joop Nijrolder kreeg F 95 voor een oude
madagas-
car
ram. Persoonlijk zet ik grote vraagtekens bij de
madagascar kleurige Meissners. Leent het kleurpa-
troon dat bij deze kleur hoort zich voor verzilve-
ring? Bij de
Duitse hangoren
nogal wat kleuren
in de verkeerde klassen. Fokkers wees zorgvuldig
bij het invullen, het staat zo slordig! In
konijngrijs
veel F 96 dieren van Combinatie de Kammies en
Combinatie Tijmiam. Duitsers met een best type
en bouw, gepaard aan een fraaie konijngijze kleur.
Bij de
chinchilla
kleurigen de beste jonge ram met
F 96,5 van Piet van Foeken. De kleur gaat vooruit
al zien we nog wat (te) licht gekleurden. Net als op
de Noordshow loopt het aantal
bonte
dieren terug,
kwaliteit is er wel, getuige de 15 maal F op 28
dieren. Fraaie
madagascar
kleurigen, met de topper
van Betsie Put. Ik vind die kleur geweldig passen
bij de Duitse hangoor. Een leuke strijd was er bij
de
Zwartgrannen
. Bouw en type is dankzij de
Duitse voorouders nog steeds goed, maar toch zie
ik een kleine teruggang. Fokkers blijf scherp en fok
alleen met fraai gebouwde dieren. Oppassen voor
te donkere dieren, dat hoort absoluut niet bij dit
ras. Hans Sommer, met twee maal F 97 bij de
jonge rammen, kent het klappen van de zweep, maar
er komen er meer! Mits fraai doorgehaard is dit één
van de grootste aanwinsten van de laatste jaren.
Nieuw Zeelander
in
zwart,
met vier dieren aan-
wezig, ik word er niet enthousiast van. Wel een best
klasje
witte,
met als winnaar en jonge voedster van
Van Hoenselaar, met F 96. Vijf fokkers die insturen,
in dit ras, is wel erg weinig. Veel pelzen die fraai
vol waren, maar ook iets korter, hetgeen wellicht
in strijd is met de standaard, maar de pelsconditie
zeer ten goede komt. Met de
Californian
lijkt het
de goede kant op te gaan, ik zag dat al op de Noord-
show, al begrijp ik niet, dat er dieren ingestuurd
worden met grote pimentvlekken op plaatsen waar
dat niet mag. Maskervorm en beenkleur blijven
verbeterpunten. De
Rusjes
waren er in drie kleuren
te weten:
zwart, bruin en blauw
. Piet de Vries en
Combinatie Bosch behaalden F 96. De bruine
vertoonden veel oogschaduw, om niet te zeggen
een bril. “Maar”, zo zei fokker Van Kooten die ik
tegenkwam: “Het is kiezen of delen, ze zijn er zo,
of ze zijn er niet meer”. In de club was afgesproken
om ze op dit punt heel soepel te beoordelen, omdat
bruin er bijna niet meer is. Ik vind het prima, maar
het is in strijd met de standaard. Wat doet een
keurmeester die deze afspraak niet kent, of een
examenkandidaat? Dan volgt er onherroepelijk een
O. Punt van discussie voor de speciaalclub, lijkt mij.
Met de
Gele van Bourgondië
gaat het niet goed.
Nog wel een paar leuke dieren, zoals de jonge ram
van Rouwhorst met F 96, maar drie inzenders zegt
genoeg. Veel
rode Nieuw Zeelanders
zijn niet
rood genoeg. Lenselink enOverduive wonnen ieder
een klasse, winnaar werd de jonge voedster van
Overduive met F 96,5. Dit zijn wel de echte rode
zonder donkere randen op de oren, of donkere
Belgische haas, tankleur ram jong. Deze moet
wat beter op zijn voeten staan Duidelijk is de
donkere borstkleur te zien. Dit moet eigenlijk
tankleurig zijn.
Californian voedster jong van Johan van Oene.
Pred. F 95,5.
Deilenaar ram jong van J. van der Meulen. Een
fraai dier met een fraaie kleur en een fraaie
golvende ticking. Pred. F 96.
Eksterkonijn ram jong van T. Verhoeven. Pred. F 95.
Een echte buldog , deze ijzergrauwe Duitse hangoor van Jelle Terpstra.
Een pracht kop met een stel fraaie oren. De kleur is echter wat rossig en
onregelmatig. Pred. ZG 92,5.