Pagina 27 - untitled

Basis HTML versie

27
ernstige waarschuwing om, vooral bij de voedsters,
op te passen dat de koppen niet te klein worden. Ik
heb dat iets te vaak op de kaart moeten zetten. Type
en lichaamsbouw geeft nauwelijks problemen. We
hebben hier van doen met een groep gerouti-
neerde en door de ‘lotharingerwol’ geverfde fok-
kers. Toch won er een nieuweling namelijk: Com-
binatie A. en E. Prince met voedster jong F 97, die
3e in de groep tekening werd. Drie fraaie
bruine
van Combinatie Beter laat dan nooit. Gelukkig vijf
blauwe
dieren met F 95,5 voor een oude voedster
van Bekamp. Harco Driessen showde nog twee
isabella
kleurigen met een ZG kleur. Bij de
Klein
Lotharingers
zat de winnaar van groep 2, te weten
een oude ram van Henk Philipse. Gelukkig kan
Henk weer beter horen, met mede fokkers praten
gaat nu weer veel beter en het plezier wordt dan
ook weer groter. De Klein Lotharinger fokkers
hebben nauwelijks meer moeite met de oorlengte
van maximaal 10,5 cm. De tekening blijft toch een
geluksfactor, het ene jaar lukt dat beter dan het
andere. De fundering in
zwart
is goed, maar ook
bruin
doet het heel goed. In
isabella
fraaie diertjes
van Assinck en Visser.
De Lotharingerdwerg
zal
er wel komen, als ik zo de geluiden hoor, de animo
groeit. De
zwarte
jonge ram van Henk Philipse
haalde hier F 95. In
driekleur
is Oane Meinema tot
nu toe de enige die regelmatig showt in binnen- en
buitenland. Hier twee maal F 95 voor jonge voed-
sters. De tekening is nog het grootste probleem.
Een ras met veel toekomst, is mijn mening. Ik zag
veel beste
Franse hangoren
met onder andere F
96,5 voor de oude ram van Sikke Damstra. Ook in
ijzergrauw
en
blauwgrijs
zegevierde deze fokker. De
mignon
fokkers lieten ook aardige Franse zien. De
standaardcommissie moet haar oordeel maar geven.
Naar mijn mening moeten ze in doorsnee iets
lichter van kleur, maar kunnen ze de toets der kri-
tiek goed doorstaan. Ik vind de
isabellabonte
jonge
ram van Cor Bregman een hele beste en met F 95
iets mager beoordeeld. Hij liet naast type en bouw
een fraaie kleur zien. In z’n algemeenheid blijft het
oppassen voor te grote wammen. Voor kleur staat
15 punten en is eveneens een belangrijke positie.
Fokkers, let daarop, als het enigszins kan. Slechts
vier
Groot Chinchilla’s
is bedroevend. De keur-
meester vond dit ook nog van de kwaliteit, zo zei
hij mij. ZG 92 voor de beste, zegt eigenlijk alles. Ik
denk nog steeds dat het roer radicaal om moet bij
dit ras, of er moeten meer schouders komen die het
willen dragen. Ondanks alle goede voorlichting en
positief keuren gaat het te snel bergafwaarts. Jam-
mer, maar het is een feit. Bij de
Van Beveren
nu
drie inzenders, met als winnaar een jonge voedster
van Ton Kok met F 95,5. Als je goed kijkt, is er veel
verschil in kleur, type en bouw gaat wel. Blijf vol-
houden, want apart is wel mooi!
Zilvervossen
en
oogringen, je durft er bijna niet over te beginnen.
Veel dieren gaan mank aan smalle oogringen, we
zullen er wat aan moeten doen. Ook de pels moet
bij veel dieren veel voller, met andere woorden:
meer onderhaar. De lengte is juist geen probleem,
wel de pelsconditie. Janneke Slendebroek behaalde
F 95 voor een
zwarte
jonge voedster en W. Linde-
boom F 96 voor een
blauwe
jonge ram, zij voeren
de ranglijst aan. De
Marters
vielen eveneens tegen.
Een donker sepia van Daan Plutschouw met ZG
94,5 was de hoogst gewaardeerde. Veel vlekkerige
pelzen en dat doet afbreuk. Slecht verharen is er-
felijk, evenals ongelijkmatig verharen en bij Marters
zie je dat dubbelop. Verheugend is dat er
vijf kleu-
ren
ingezonden waren. Een (te) klein klasje
Klein
Chinchilla
met slechts twee inzenders, geeft geen
voldoende beeld van hoe het erbij staat. Tinges won
alle klasjes en de beste was een oude ram met F 95.
Zwartgrannen ram jong van H.O. Sommer.
Fraai van type en bouw met een fraaie stelling.
Pred. F 97.
Alaska ram jong van J.W. van Hooren.
Pred. U 98.
Angora dwerg wit ram oud van
B.J. van Venrooij. Pred. F 95.
Lotharinger dwerg driekleur voedster jong van A. Meinema. De
zijdetekening mag nog even beter geplaatst. Pred. F 95.
Groot Lotharinger zwart voedster jong van Comb. Prince. De achterste
vlekken van de zijdetekening zijn wat storend. Pred. F 97.