Pagina 26 - untitled

Basis HTML versie

26
hoenders. Er is parkeerplaats genoeg, wat willen we
nu nog meer? Ja, een goede catering, nou, die was
als vanouds! Volgens mij kan het niet anders of in
2012 wordt het een show die alle records breekt. De
mond opmond reclame is daarvoor het beste. Ik heb
al enkele goede reacties gehoord. Als konijnenfok-
kers zeggen: “Het is mij mee gevallen”, dan mag je
dat gerust als een groot compliment beschouwen.
Het is goed dat de hallen voor een aantal jaren zijn
vastgelegd, want nogmaals, continuïteit is zeer be-
langrijk. Ik heb bewondering voor de organisatie die
er in slaagdeHareMajesteit de Koningin de opening
te laten verrichten. Je kon zien dat ze van het rondje
door de hallen genoot. Een betere publiciteit kun je
niet hebben.
Zo, nu is het tijd voor de rondgang langs de kooien
door Martin Kok en Gerrit Grooten. Natuurlijk
is het zo, dat auteurs hun eigen bevindingen
weergeven, soms aangevuld met meningen die ze
‘onderweg’ oprapen.
Om te beginnen enkele cijfers!
3461 konijnen, is 700 minder dan in 2010. In 2012
kunnen dat er gemakkelijk 4500 worden, laten we
daar naar streven. 738 Polen en Kleurdwergen,
maar ook 473 Nederlandse hangoor dwergen. Dan
hebben we de twee grootste groepen genoemd.
Daartegenover een aantal rassen die nog nauwe-
lijks mee doen, zoals de Groot Chinchilla, slechts
vier stuks aanwezig, maar ook de Klein Chinchilla
met 14 stuks is heel matig en wat te denken van
acht Gele van Bourgondië, vijf Japanners en zeven
Eksterkonijnen. Slechts vijf Marburger Feh’s is een
absoluut dieptepunt, evenals vier Beiges. Genoeg
pessimistische geluiden, hopelijk zijn het inciden-
ten! 2012 zal meer duidelijkheid geven.
De rassen voor u bekeken in
willekeurige volgorde
(Gerrit Grooten)
Vlaamse Reus
haaskleur,
met als enige inzender
Jan van Loenen met 10 stuks. Waar blijven de an-
deren? Jan heeft een zeer goede stam, al blijft streng
selecteren op de bouw een vereiste. De kleur is bij
de meeste van z’n dieren wel in orde. Een jonge
voedster haalde F 95,5. Robert Bos showde de
beste jonge ram in
konijngrijs
, Pronk F 97 voor een
jonge voedster in dezelfde kleur. Veel dieren zijn
onregelmatig op dek. Op een regelmatige verharing
kun je selecteren. Een snelle regelmatige groei is
eveneens een factor. Hetzelfde euvel zag ik bij
ijzergrauw
, zelfs bij dieren van de eerste maand, hier
was F 95 de hoogste score. Van de Geest haalde F
95 met
blauwgrijs
. Ook hier wat kleurproblemen.
De weer in de standaard opgenomen
chinchilla
kleurige Vlaam was er met 10 stuks van twee in-
zenders. Ik zag wat oogafwijkingen op de kaarten
staan. Deze kleurslag kampt ook enigszins met een
wamprobleem. Selectie blijft dus nodig, sluit fouten
uit!
Zwarte
Vlamen blijft moeilijk, maar Martien
Holtmeulen kreeg F 95,5 met een jonge ram. Zo
willen we ze graag meer zien, met een fraai type.
Blauw
is ook een stiefkindje onder de Vlamen fok-
kers. Frankce en Heesen hielden de eer hoog. Wel
knap dat je met een oude voedster ZG 94 behaalt.
Geel
liet ook nu de bekende fouten zien, zoals veel
ticking op kop en lichaam. Schonewille heeft dat
wat onder controle, want zijn beide dieren sprongen
er uit, met voor de jonge ram F 96. Wel zag ik in
deze kleur de koppen graag wat forser, zowel bij de
rammen als bij de voedsters. Een beste klasse
wit
.
Meester en Horden haalden F 96 voor een voedster
en een ram. Echte lange pelzen zag ik gelukkig niet.
Ook hier oppassen dat kop en oren op peil blijven.
Een niet te groot aantal
Lotharingers
van 49 stuks,
maar wel een beste kwaliteit. Toch ook hier een
Thüringer ram jong van J.H. Gouda. Een
prachtige ram, zowel in type en bouw, als in
kleurpatroon. De voorvoeten mogen nog even
steviger. Pred. U 98 .
Vlaamse Reus konijngrijs voedster jong van A.J. Pronk. De kleur lijkt op de
foto wat donker en onregelmatig. Pred. F 97
Vlaamse Reus chinchilla voedster jong van R.
Schothorst. Een mooi gebouwde voedster. De
pels is in de schouders niet klaar. Dit kan ook
komen door het verkeerd hanteren. Pred. F 95.
Vlaamse Reus geel man jong van E. Schonewille,
een mooi gebouwde ram. De oortoppen mogen
nog even steviger. Pred. F 96.
Witte van Hotôt voedster jong van B. Herrema. De oogringen mogen nog
even ronder en iets breder. Pred. F 95,5.