Pagina 25 - untitled

Basis HTML versie

25
Tekst Gerrit Grooten en Martin Kok.
Foto’s: Willem Hoekstra.
“Het bestuur van de Championshow wenst
u veel plezier op deze mooie tentoonstelling
en hoopt u in gezondheid volgend jaar weer
te mogen begroeten”, zo eindigt Kor Moree
zijn voorwoord in de catalogus 2011. Ik heb er
vertrouwen in dat dit in 2012 weer lukt, want
de show in Nieuwegein mocht er zijn!
D
E
KONIJNEN
OP
DE
C
HAMPIONSHOW
2011
Zoals verwacht wel wat minder konijnen. Twee grote
shows (te) dicht op elkaar is niet goed, maar dit is
mijns inziens niet de grootste oorzaak van de terug-
gang. Ook de Noordshow had minder konijnen. De
oorzaak is enerzijds de teruggang, zij het gering, in
Konijnenfokkers houden van traditie en zekerheid
en zo’n nieuwe locatie zorgt voor terughoudendheid.
Onterecht zo is gebleken. De locatie is magnifiek, er
is zelfs klimaatbeheersing. Er is veel ruimte, beneden
voor de konijnen en boven voor de duiven en de
Satijn voedster jong van Wim van Dongen. Een geweldig dier met een fraaie pelsstructuur en een
fraaie pelsdichtheid. Met glans de winnares van de gehele show. Pred. U 98,5. (foto: W. van Dongen)
het aantal actieve fokkers en anderzijds de lange
winter van 2010 en daardoor veel minder jongen in
de eerste maanden. Ik weet dat uit ondervinding als
tatoeëerder. De Championshow had daarnaast ook
te maken met de overgang naar een nieuwe locatie.
Tan voedster jong van P. Posthuma. Een voedster
met een geweldige kleur en uitmonstering. Op de
foto toont de achterhand wat vlak. Pred. U 98.
Thrianta voedster jong van W. Plasmeijer.
Pred. F 97.
Wener blauwgrijs ram jong van Cynthia
ten Bergen. Deze ram staat perfect op de
voorbenen. De kleur is wat aan de donkere kant.