Pagina 24 - untitled

Basis HTML versie

24
!
" #
$ %% &%'( )* +
) ,-.&'/ '0 -- '. 1 ,-.&'/ '0 -- '2
3 4 5 4
www.hedric.com
veel meer aan de provincie Friesland verbonden, met in de overige provincies
maar een gering aantal leden. Of dat wel goed is weet ik niet zo zeker, omdat
veel van deze mensen alleen maar in Sneek, -waar de clubshow ondergebracht
wordt- inzenden, zie je daar diverse dieren van mindere kwaliteit.
Wat vind je van de K.L.N.?
Ik sta voor 100 % achter de fusie, spijtig is dat de sierduiven nog niet meedoen,
want samen sta je sterker!
Heb je nog wensen ten aanzien van het Kleindier Magazine?
Zeker gezien de abonnementsprijs vind ik het een prachtig blad. De tentoon-
stellingsverslagen lees ik graag en ook de verhouding tussen de verschillende
diergroepen is goed. De jeugdpagina’s die door Marjan Holmer verzorgd
worden vind ik grote klasse!
Wat wil je nog kwijt?
Dankbaar ben ik voor het feit dat ik via deze hobby veel mensen heb leren
kennen en er ook vrienden aan overgehouden heb.
Verder wil ik tot slot graag m’n vrouw bedanken dat ze het voor mij mogelijk
heeft gemaakt deze mooie hobby te kunnen uitoefenen en indien mogelijk
mij te helpen.
Na deze woorden nam ik afscheid van deze integere en bescheiden man.
Gerrit, bedankt.
Gezicht op een gedeelte van de prachtige nieuwe woning van de familie
Markvoort.