Pagina 22 - untitled

Basis HTML versie

22
E
EN
F
RIEZEN
FOKKENDE
A
CHTERHOEKER
Tekst en foto’s: Willem Voskamp.
Op één van de drukkend warme dagen in begin
juni waren we op bezoek bij Gerrit Markvoort,
woonachtig in het buitengebied van Bathmen.
Sinds kort bewoont hij daar met zijn vrouw een
prachtig gelegen nieuw huis. Op de morgen van
ons bezoek was er juist een grote kraan bezig
om het terrein rond de woning te egaliseren,
zodat met de aanleg van de tuin kon worden
begonnen. Deze fokker is nogal bescheiden
wat z'n fokprestaties betreft, maar daar is ech-
ter geen enkele reden voor. De resultaten die
behaald zijn met vooral de geel witpel Friese
Hoenders zijn zonder meer uitstekend. Het
werk wat hij beroepsmatig gedaan heeft, had
ook te maken met verbeteren en veredelen,
namelijk de rundveefokkerij. Wellicht dat dit
mede z'n goede kijk op dieren in de hand ge-
werkt heeft.
Hoe kwam je in aanraking met de hoenderhobby en wanneer ben je
begonnen?
Al heel vroeg vond ik kippen en vooral kuikens mooi, m'n vader had altijd al
wat kippen die regelmatig met een stel kuikens voor de dag kwamen. In 1975
bezocht ik toevallig de clubshow van Pels en Pluim te Laren en daar adviseerde
men mij om ook eens op de Kerstshow, indertijd georganiseerd door PVA te
Apeldoorn, te komen kijken. Toen ik daar geel witpel Friese Hoenders zag,
wist ik het meteen, deze wil ik ook. Via de heer Van Dommelen kreeg ik 30
broedeieren met daarbij de boodschap, als je in het eerste jaar een keer predikaat
F behaalt kosten de eieren je niets en dat is zonder meer gelukt. Later heb ik
ook nog even zwarte Friese Hoenders gefokt, maar het gegeven dat deze wat
dofzwart van kleur moesten zijn beviel me niet.
Inmiddels fok je ook Hollandse Hoenders, hoe is dat gekomen?
Deze waren oorspronkelijk van m'n zoon, maar toen hij met de liefhebberij
stopte was ik er aan gehecht geraakt en ben er dus zelf mee doorgegaan.
Terug naar de Friezen, waar let je op bij het samenstellen van de fok-
toom.
In de eerste plaats op vitaliteit en formaat, naast kamvorm en pootkleur is het
vooral de staartvorm en staartdracht waar ik veel aandacht aan schenk en ook
de staartbasis mag niet smal zijn. (opvallend is dat zijn dieren allemaal een haast
Gerrit bij z’n ruime volières.
Deze geel witpel haan werd beoordeeld met U kleur.