Pagina 20 - untitled

Basis HTML versie

20
p r o f e s s i one l e voed i ng voo r d i e r en
Watervogels in goede conditie presteren beter in de broed- en
opfokperiode. Goede voeding draagt bij aan hun topconditie.
Schakel circa acht weken voor het broeden over op
803 water-
vogel foktoomkorrel
voor voldoende broedeieren en optimale
bevruchting. Voer kuikens vanaf de eerste dag
805 watervogel
opfokkorrel
voor gelijkmatige ontwikkeling van organen, spie-
ren, botten en een breed, strak en glanzend verenkleed. Na acht
tot tien weken kunt u overstappen op
816 watervogel conditie/
show
. Hiermee houdt u uw vogels jaarrond in bijzonder goede
conditie en draagt u bij aan een perfect waterdicht verenpak.
Voer
831 eenden- en ganzenkorrel onderhoud
als u (tijdelijk)
minder hoge eisen stelt aan deze dieren of aan eenden en
ganzen die gemakkelijk reproduceren.
Meer informatie en verkoopadressen:
www.garvo.nl
Garvo bv Drempt
telefoon
+31 (0)313 47 23 21
e-mail
advies@garvo.nl
website
www.garvo.nl
Watervogel
Speciale actie:
Uit voorraad leverbaar:
#,1--,01#**',%0)--'#,93--/6'#,93 ,9"#9 #0!&#/+#,"#9%/'(6#9
.-#"#/!- 1',%*
% 9 #/)#*'()9##,9$ ,1 01'0!&#9)4 *'1#'1 9+#19& *3#
0!&2'$9#,9
9 #2%#*1(#0 9 -+.*##19+#19-,"#/ )93 ,9 ++
#/ ,1'# 9/ ,"#,96'(,93 ,9%#4-*+ ,'0##/"#9* 11#, 9',93#/01#)
%#6 %"9#,93--/6'#,93 ,9&-#)*'(,
In de volgende maten leverbaar:
5 9',9 9 9#,9 9"#*'%#92'13-#/',%
5 9',9 9 9#,9 9"#*'%#92'13-#/',%
5 9',9 9"#*'%#92'13-#/',%
5 9',9 9 9#,9 9"#*'%#92'13-#/',%
'(93-*"-#,"#9 #* ,%01#**',%96'(,9-.9 #01#**',%9*#3#/ /9"#9
+ 1#,9 5 9#,9
5 9',9 9"#*'%#92'13-#/',%9+#19& *3#90!&2'$
/'(6#,9-.9 ,3/ %9#,9$/ ,)-9 $9 +#/0$--/1 9
'(9%/-1#/#9 $, +#96'(,9)-/1',%#,9+-%#*'()
Activiteiten AKV
89
/% ,'0 1-/9 #,1/2+9 &-49
+#/0$--/1
89
#/)--.93 ,91#,1--,01#**',%0)--'#,9
#,9 + 1#/' *#,
89
*2 %# -2493--/93#/% "#/',%#, 9
$-))#/0" %#,9#,9 ,"#/#9 '(##,)-+01#,
79*-! 1'#93--/9&#19&-2"#,93 ,93#/% "#/',%#, 9
$-))#/0" %#,9#,9 ,"#/#9 '(##,)-+01#,
Secretaris: Jan Kamps
1* 09
9
9
9 +#/0$--/1
#* 9
59 9
'* 9( , ) +.0 0-*!-, ,*
Fokparen samenstellen
Gouden stelregel bij het samenstellen van de fokparen is, dat je teveel bij te
weinig zet, dus als de één een wat mindere schub- en vinktekening heeft, moet
je daar een partner bijzetten die dat wat beter heeft. Als men eenmaal een
passend koppel bezit, dan kunnen deze voor langere tijd bij elkaar blijven, om
voor de aanwas van goede jongen te zorgen.
Omdat het niet eenvoudig is om topdieren bij Hyacintduiven te fokken, lijkt
het veel fokkers te moeilijk om dit ras op een hoger niveau te brengen. Uit
eigen ervaring kan ik melden dat van het opgegroeide aantal jongen er eigenlijk
nooit veel uitval is van dieren met te grote kleurafwijkingen. Dit is één van
de voordelen van het houden van Hyacintduiven, vooral omdat pas na de rui
zichtbaar wordt, hoe ze gaan worden. Bij de Oud Hollandse meeuwen, die ik
ook op mijn hok heb, kun je kleurafwijkingen al meteen waarnemen. Anders
wordt het natuurlijk als je totaal niet passende dieren bij elkaar zet.
In het verleden waren de Hyacintduiven inNederland nauw aan elkaar verwant.
Tegenwoordig is de fokbasis een stuk breder geworden door een toename van
het aantal fokkers. Nu is het beter mogelijk minder verwante dieren samen te
voegen, maar dit neemt niet weg dat men soms nieuw bloed moet inbrengen
(van bv. andere rassen) om teveel inteelt te voorkomen.
Omdat de Hyacintduif al jaren geleden mijn hart gestolen heeft, vind ik het
toch jammer dat het ras nog steeds de status heeft van een zeldzaam huisdie-
renras. Het ras is het, samen met de andere Nederlandse rassen, waard om
een prominentere plaats te krijgen in het geheel van de kleindierliefhebberij,
laten we met z’n allen de schouders er onder zetten.
Voor informatie kunt u bij ondergetekende terecht of bij de secretaris van deNe-
derlandse Kleurduivenliefhebbers Vereniging, de heer M. Apperlo, Annerstreek
40, 9468 AP Annen, tel.0592-273426, e-mail: m.apperlo@versatel.nl