Pagina 18 - untitled

Basis HTML versie

18
Al meer dan 25 jaar geleden ben ik met de fok
van Hyacintduiven begonnen, een ras dat ik
met zorg en enthousiasme in stand probeer
te houden en te verbeteren. De Hyacintduif is
een dankbaar ras op het hok, het is een leven-
dige vogel, die heel proper op zichzelf is en
een heel goed ouderdier, dat haar jongen zeer
goed verzorgt.
Verkeerde kleur?
Bij de verbreiding van het ras hoort ook het regel-
matig afgeven van overtollige dieren waarmee een
beginnend fokker verder kan. Je wilt toch graag je
eigen ras promoten en verspreiden onder andere
fokkers? De Hyacintduif is nog steeds een vrij zeld-
D
E
GROTE
VERANDERING
VAN
JONGE
H
YACINTDUIVEN
Tekst: Seerp Broersma.
Foto’s: Peter Groot.
zaam ras, waarvan de kenmerken nog niet bij elke
fokker bekend zijn. Noodzakelijkerwijs ben je dan
min of meer verplicht om de nieuwe fokker op een
goede manier voor te lichten over de bijzonderhe-
den en de raskenmerken. Dat is een eerste vereiste
als je dieren afgeeft, zodat deze nieuwe fokker er
een basis mee kan leggen voor een goede fokstam.
Zelf heb ik hier zeer positieve ervaringen mee en
dit heeft geresulteerd in een aantal gedreven fok-
kers. Ook al doe je nog zo je best om iemand zoveel
mogelijk informatie over het ras mee te geven, want
jij bent immers de kenner van dit ras, dan nog kun
je verrassende reacties krijgen van fokkers, die met
vol enthousiasme een aantal koppels mee naar huis
nemen. In het voorjaar kreeg ik eens een telefoontje
van een boze meneer met de melding, “wat heb je
me nu geleverd, de jonge duiven hebben een hele
verkeerde kleur.” De man was echt boos, gelukkig
kon ik hem snel uit de droom helpen. Het volgende
was er namelijk aan de hand, de jongen van de
Hyacintduif hebben een geheel andere kleur dan
een volgroeide duif. De beste man was hier zo van
geschrokken, dat hij dacht verkeerde fokduiven te
hebben gekregen. Deze ervaring brengt mij er dan
ook toe om hier een artikel aan te wijden.
De grondkleur
Een volgroeide Hyacintduif kan een pareltje zijn
om te zien, maar als er slechts een paar van de
Oude en jonge dieren, waar het verschil al duidelijk zichtbaar is.
De middelste duif is een oude duif met een
goede, regelmatige schub- en vinktekening. De
anderen zijn jonge duiven.
Jonge Hyacint, die nu al teveel brons op de borst
heeft.