Pagina 17 - untitled

Basis HTML versie

17
J
AARVERGADERING
VAN
K
LEINDIER
L
IEFHEBBERS
G
ELDERLAND VOL VERRASSINGEN
Tekst: Jan ter Horst. Foto’s: Jan Bosch.
Op dinsdagavond 22 maart vond de algemene
jaarvergadering van Kleindier Liefhebbers Gel-
derland (KLG) plaats. Dit keer in de Veluwehal
te Barneveld.
Eren en waarderen
Tijdens het agenda punt ‘Eren en Waarderen’
werden twee personen verrast, terwijl in de staart
van dit onderwerp de provinciale bestuursleden zelf
werden verrast. Als eerste werd de voorzitter van de
landelijke bond Kleindier Liefhebbers Nederland
de heer Hans Puttenstein naar voren geroepen. Tot
zijn grote verbazing werd hij geëerd voor het 25
jarig lidmaatschap en voorzien van de speld 25 jaar
lid van KLN en haar voorgangers. Hij was in de
veronderstelling te zijn uitgenodigd voor de tweede
verrassing van deze vergadering, de uitreiking van ‘de
Gelderlander Prijs’. Deze prijs is indertijd ingesteld
om personen die zich uitermate verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor onze hobby, zowel provincieaal als
ook voor het landelijke gebeuren, daarvoor te eren.
Deze prijs wordt een enkele keer uitgereikt.
Gelderlander Prijs
Tot grote verbazing van Marjan Holmer-Vrieze-
kolk, werd ze naar voren geroepen omdat haar ‘De
Gelderlander Prijs’ werd toegekend. De prijs gaat
vergezeld met een speciaal gemaakt wandbord.
Marjan is het tweede lid van de vereniging Pels en
Pluim Laren (Gld) die deze prijs heeft gekregen.
Dick Hamer, de bekende duivenman, ging haar
voor in 2005. In totaal is ‘De Gelderlander Prijs’
nu vijf maal uitgereikt.
De verdiensten van Marjan Holmer-Vriezekolk
voor de kleindierensport werden breed uit gemeten
door de voorzitter van KLG, Jan Meutstege.
“Marjan is u allen wel bekend: als de motor achter
de landelijke jeugdbondshows van KLN en NBS,
de motor achter het Achterhoeks Verband, de
jeugdpagina's in Kleindier Magazine en secretaris
van Pels en Pluim Laren Gld.”.
Jaar van de vrijwilliger
Tot hun grote verrassing werd het provinciale
bestuur door het Achterhoeks Verband in het zon-
netje gezet. 2011 is het jaar van de vrijwilligers en
daarom deze keer de spotlights op de heren achter
de bestuurstafel. Een toepasselijk Paas-geschenk
viel hen ten deel.
Over de rest van de vergadering kunnen we kort
zijn. Alex Verhelst gaf een verhelderend verhaal
over de plannen rondom zijn KLN portefeuille
keurmeesters aangelegenheden. Jan ter Horst
Hand geschilderd wandbord
behorende bij de Gelderlander Prijs.
lichtte de plannen rondom de vernieuwde opzet
van de FK toe. De andere agenda punten werden
in een vlot tempo afgehandeld.
Jan Meutstege en Hans Puttenstein met de oorkonde en het speldje 25 jarig lidmaatschap KLN.
Een verraste Marjan Holmer-Vriezekolk met wandbord en de voorzitter van Kleindier Liefhebbers
Gelderland.