Pagina 13 - untitled

Basis HTML versie

13
van buiten de liefhebberij hadden de weg naar
Nieuwegein gevonden en beleefden een mooie dag
tussen dieren, die ze nog nooit gezien hadden.
Rinus Verhelst (erelid) was teleurgesteld in het
aantal mensen bij het afbreken van de tentoonstel-
ling. Zelf was hij rond half tien naar huis gegaan en
toen stonden er nog heel veel kooien overeind. De
voorzitter zegt dat met hulp van de speciaalclubs
dit probleem opgelost kan worden.
Gerard de Bruin (Championshow) was zeer tevre-
den over het verloop van de tentoonstelling. Hij
vond de binnentemperatuur wel aan de hoge kant,
maar toen de ventilatie werd opgevoerd ging dat
ook beter. Het grote aantal aanwezige sierduiven
stemde hem gelukkig. Vorig jaar 2350 en dit jaar
2550 ingeschreven sierduiven, kan als zeer goed
beschouwd worden. De voorbereidingen waren
wel zeer hectisch geweest, zei Gerard. De evaluatie
moet nog komen. Het afbreken is in eerste instantie
de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. Om
dit op te vangen waren een aantal scouts ingehuurd.
Gerard wil voor volgend jaar wel graag overleg met
de speciaalclubs.
Frits Calf (Assendelfter en Noord Hollandse
Blauwen Club) vond de show bijzonder geslaagd.
Hij noemde daarbij ook de prachtige stand van
Aviornis, die veel belangstelling trok van het tal-
rijke publiek.
Websites Speciaalclubs
Henk Slijkhuis hield weer een interessante lezing
over het onderwerp speciaalclubs en internet. Zijn
verhaal was helder en duidelijk. Belangrijk is dat
Henk altijd bereid is omde speciaalclubs te helpen bij
het overzichtelijk inrichten van hunwebsite. Ook het
taalkundig corrigeren is geen probleem. Een mooi
aanbod, waar hopelijk gebruik van gemaakt wordt.
Grote siervogels
Henk Slijkhuis doet ook pogingen om de fokkers
en/of exposanten van de grote siervogels als bij-
voorbeeld kalkoenen, pauwen en fazanten in een
speciaalclub te verenigen. Dit streven wordt door
het bestuur ondersteund. Van de 18 aangeschreven
fokkers reageerden er slechts 6. Toch geeft Henk de
moed niet op en hoopt op steun uit de verenigingen,
waarbij deze fokkers lid zijn. Wellicht zijn er meer
fokkers dan de 18 die tot nu toe zijn benaderd.
Nieuwe erkenningen
De secretaris van de standaardcommissie Frans van
Oers deelde de vergadering mede welke creaties dit
jaar erkend zijn. Het gaat om de Twentse hoenders
in de kleurslag witpatrijs en de Hollandse krielen,
zwart witgepareld. Bij de watervogels is dat deMus-
kuseend zilvergrijs wildkleur en bij de Lachduiven
de kleurslag kleurkop grijs. Roel Schraa vertelde
dat de Nederlandse Hangoordwerg in otterzwart
en de Kleurdwerg verzilvering in de kleur licht
konijngrijs erkend zijn. Anneke Vermeulen gaf
aan dat vanaf heden de cavia gladhaar in de kleur
zilvervos chocolade en de cavia U.S. Teddy in de
kleur rood erkend zijn.
Roel Schraa, voorzitter standaardcommissie
konijnen, doet verslag van de erkenningen bij
deze diergroep.
Voorzitter Hollandse Krielenclub Henk Kasperts
neemt het certificaat voor de kleurslag zwart
witgepareld in ontvangst.
Jos Janssen, hier als vertegenwoordiger van de
Hangoordwergenclub, neemt een hele waaier
aan erkenningscertificaten in ontvangst van de
reeks nieuw erkende kleurslagen in dit ras.
Annie Verboom neemt namens de
Gedomesticeerde Watervogelvereniging het
certificaat van erkenning in ontvangst van de
Muskuseend, zilvergrijs wildkleur.
De stand van de Nederlandse Sabelpootclub
op het informatieplein op de Noordshow
viel in de prijzen. Joop Hageman neemt
een enveloppe met inhoud in ontvangst van
tentoonstellingssecretaris Jaap Solle.
Hendrik Timmer (midden op de foto) werd samen met Adolf Feringa bedankt voor de prima keuring
van de stands en tomen met één kleine opmerking: Soms voelde de standbemanning zich een beetje
hetzelfde gekeurd als de dieren (weten ze ook hoe dat is).