Pagina 12 - untitled

Basis HTML versie

12
die heel actueel op alles inspeelde. Een wens was
wel om de beschikking te hebben over elektra bij
het informatieplein.
AlbertWijnholds (BKU-club) had namens zijn club
vele complimenten gekregen over de organisatie
van de rasgebonden Europese show van de BKU
clubrassen. Hij is bezig met een soort handleiding
over dit fenomeen. Andere speciaalclubs die een
Europese tentoonstelling willen organiseren kun-
nen veel nuttige informatie in dit boekje vinden.
Jaap Solle (Noordshow) was blij dat de aangekon-
digde verbeteringen, na alle kritiek van vorig jaar,
duidelijk zichtbaar waren. De positieve reacties
deden hem goed. De enquête onder de deelnemers
aan het informatieplein worden goed bekeken, zei
hij. Verder zal de website verbeterd worden. Over
het licht en het klimaat in de konijnenhal kon hij
geen concrete toezeggingen doen, maar het heeft
de aandacht van het Noordshow bestuur.
Jan Renes (KLN) was vol lof over de samenwerking
Het Noordshow bestuur, luisterend naar de complimenten voor de diverse punten die goed opgepakt
werden, zoals het in ere herstellen van het infoplein, maar ook enkele andere wensen die er nog
waren. Een belangrijk verbeterpunt dat de TT bestuur zichzelf gesteld heeft, is de verbetering van de
website en de wens om ook online in te kunnen inschrijven.
Johan Albada meldt dat de Nederlandse
Leghornclub in 2012 voor de 25ste keer haar
clubshow bij de Noordshow zal onderbrengen en
stelt namens de club voor, om daar samen met
de Noordshow een extra tintje aan te geven.
Rinus Verhelst was net als iedereen verrukt
van de geweldige Championshow, maar vond
het beschamend hoe weinig helpers aanwezig
waren, toen de show afgebroken moest worden.
Links vooraan Gerard de Bruin. Hij is zichtbaar blij met de positieve reacties over de Championshow,
maar stelt dat de showorganisatie ervoor moet zorgen dat er voldoende afbouwpersoneel is. Rechts
Ad Taks, met voor zich een exemplaar van het prachtige boek ‘Onze Nederlandse Huisdierrassen’
dat hij samen met zijn vrouw Wilma heeft samengesteld. Het ligt klaar om aan voorzitter Hans
Puttenstein uit te reiken. Het is onder andere te koop via de website KleindierPlaza.nl en in de PR
stand. Tevens vraagt Ad aandacht voor de Dag van levend Nederlands erfgoed op 28 augustus in
Liempde. Een aanrader!
en noemde behalve het Noordshow bestuur, ook de
vele Noordshow medewerkers op de werkvloer.
De Championshow
De opening van de tweede Championshow door
Hare Majesteit Koningin Beatrix was een hoogte-
punt. De nieuwe locatie in Nieuwegein werd heel
positief beoordeeld.
Aad Glas (KLN PR-stand) had zelden zoveel be-
langstellenden gesproken in zijn stand. Veel mensen
Ad Taks (Chaamse hoenderclub en Nederlandse
hoenderclub) was heel tevreden over de goede
publiciteit op radio en TV.
Jan Meutstege (7 Rassenclub) vroeg of er niet iets
aan de verlichting gedaan kon worden in de Prins
Bernhardhoeve. Vooral de tere kleuren van de
konijnenrassen van zijn club zijn hierdoor slecht
te beoordelen. Ook vond hij het klimaat in de ko-
nijnenhal niet ideaal voor de bezoekers.