Pagina 12 - OS Kleindier.pdf

Basis HTML versie

12
shows verdwijnen. Volgens de standaard zijn er ook
nog donkergetijgerden erkend, deze zien we echter
bijna niet meer.
Jonge rode doffer van F. Defaux, toont een fraaie, karakteristieke halsslag,
maar moet langer in hals en benen zijn.
Een jonge witte duivin van F. Defaux met prima
hals- en beenlengte en goede horizontale stand,
toont hier wat halsrui.
Oude rode duivin van Comb. Stoelwinder, staat wat doorgeknikt in
de hakken, zou nog meer hals- en beenlengte moeten hebben. Goede
horizontale staartdracht.
Naast de kleur is er nog een keuze uit ongekapt of
gekapt en kaalbenig of voetbevederd. De gekapte en
beenbevederde variëteiten worden nog kleinschalig
gehouden in het voormalige Oost Duitsland. Bij
de gekapten wensen wij een kleine, niet te hoog
opstaande kap, die zijdelings in rozetten eindigt,
zonder manen, zodat de elegante halsopbouw
gehandhaafd blijft. De bekousden hebben een,
ten hoogste middellange voetbevedering, zonder
gierhakken. De binnentenen laten nauwelijks
bevedering zien.
Bij de beoordeling staan een harmonisch geheel,
lichaamshouding, halsvorm en slagvermogen
voorop. Hierna volgen de koppunten en als laatste
kleur en tekening. Bij een keuring kunnen Stargar-
ders wat onrustig overkomen, hun kooien zijn niet
zo afgeschermd, zoals dat bij de Holle Kropper
het geval is, terwijl dat niet verkeerd zou zijn. Het
verdient dan ook aanbeveling om de Stargarder
rustig te benaderen tijdens het keuren, hem rustig
in de hand te nemen en in de kooi te laten lopen.
Pas dan zien we de vereiste horizontale stand het
best. Om uiteindelijk de winaars er uit te zoeken
is het verstandig om ze van enige afstand te blijven
volgen.
Tot slot
De Stargarder sidderhals is een ras voor begin-
nende liefhebbers en voor doorgewinterde fok-
kers. Aan goed fokmateriaal is meestal zonder veel
problemen te komen. Het vruchtbare en bovenal
vriendelijk ras verdient in Nederland meer fokkers
dan de twee, die ze nu al jaren fokken. Wellicht
krijgt dit bijzondere ras dan ook meer waardering
op de shows.
Meer informatie over de Stargarder sidderhals kunt
u vinden op internet:
www.sv-stargarder.de en
www.combinatie-stoelwinder.nl.
Of door contact op te nemen met Combinatie
Stoelwinder, Zonnedauw 2, Jubbega of met Frans
Defaux, Kapelstaat 1a, Sibbe
Stargarder sidderhals…daar zit altijd actie in!