Pagina 13 - cover-nr-08.indd

Basis HTML versie

De voorburgse schildkropper
Tekst: Rikus Hagenauw, tekeningen: Jan de Jong
433
reden publiceerde C.S.Th van Gink weinig over
de Voorburgse Schildkropper en dat is achteraf
misschien een gemiste kans geweest om meer be-
kendheid aan het ras te geven. Na de oorlog moest
er bijna opnieuw worden begonnen met ca 15
Voorburgse Schildkroppers, overgebleven in het
duivenpark van C.A.M. Spruijt. In 1947 werd de
eerste Nederlandse speciaalclub opgericht maar
ging in 1954 alweer ter ziele.
C.S.Th. van Gink hertrouwt in 1965 met Hendrina
Porschen. Zij neemt de verzorging van de Voor-
burgse Schildkroppers op zich en ondersteund door
topfokker Th. Beij stijgt het ras in populariteit.
Mevr. H. van Gink-Porschen; M.H. Nebbeling,
Th. Beij, M. Hauber en H. Supheert zijn namen
van fokkers uit die tijd die ervoor hebben gezorgd
dat het ras nu nog steeds in topkwaliteit voor
handen is.
M. Hauber heeft daarnaast een fraaie prestatie ge-
leverd in de vorm van het creëren van de kleurslag
blauw ongeband. In 1968 werd er onder leiding
van Mevr. Hendrina van Gink-Porschen weer een
speciaalclub opgericht, welke bijna haar 40 jarig
bestaan kan vieren.
Keurmeester Henri Walraven heeft een boekje over
de Voorburgse Schildkropper geschreven, waarvan
in 1978 de derde uitgave werd gedrukt. Het boekje
is in 1982 door Dick Hamer aangepast, en kan anno
2006 nog steeds als goede informatiebron worden
gebruikt.
De ontwikkeling van het ras in de kleurslag geel
in beeld:
Erfenissen
Zoals geschreven werden er door van Gink diverse
rassen ingekruisd, nu 70 jaar later, zien we sommige
rasonderdelen daarvan nog terug. Zo worden er
regelmatig jongen gefokt met voet en teenbeve-
dering wat de invloed van de Engelse dwergkrop-
per verraadt. Rode oogranden een ernstige fout,
zien we nog als gevolg van de Steigerkropper en
kleurduiven. Ook hebben we jonge Voorburgse
Schildkroppers gezien met een jabot, als erfstukje
van de gebruikte smierel en meeuwen.
Overzicht van de lange weg met vele kruisingen, van start tot erkenning. (Foto: Rikus Hagenauw)
1
: Duivin van 1973 uit het hok van mevr.
Hendrina van Gink-Porschen, waarmee de
schrijver vanaf 1977 een stammetje geel heeft
opgebouwd. (Foto: Rikus Hagenauw)
2
: De eerste nakomeling van de vorige duivin:
een doffer met fraaie actie, ballon en kleur.
Fokker: R. Hagenauw. (Foto: Rikus Hagenauw)
3
: Typische duif uit de jaren tachtig, mist
snoering (” bananentype”) maar heeft wel
fraaie actie. Fokker: R. Hagenauw. (Foto: Rikus
Hagenauw)
4
: Vanaf 1990 zagen we weer ballonnen; deze
duivin bracht het tot U op Avicultura 1992.
Fokker: R. Hagenauw. (Foto: Rikus Hagenauw)
1
2
3
4