Pagina 32 - 06_cover.indd

Basis HTML versie

452
Weet u wat het grootste kippenras ter wereld is? Niet de Jersey Giant of de Brahma. Volgens
Slow Food International (zie www.slowfood.com), de antifastfoodbeweging, is dat het Yurlow
rich voiced chicken, oftewel de Yurlow kraaier ook wel Yurlow soniferous (de geluidsmaker) of
Yurlov vociferous (de uitbundige) genaamd, met een gewicht van 5-7 kg voor de haan en 3,5-4,5
kg voor de hen en 120-130 zeer grote eieren per jaar.
Het is een Russisch ras dat buiten Rusland vooral bekend staat om zijn lange kraaien maar in
Rusland eveneens om zijn grootte, niet alleen wat betreft de kip zelf maar ook de eieren. Het is
geen ras dat bekend staat om zijn schoonheid en dus niet gauw op tentoonstellingen te zien zal
zijn. Echter, het is een bijzonder ras dat wij u hier nader presenteren.
Langkraaiers
Wereldwijd zijn er diverse langkraaiers, in totaal
een stuk of 12: vier Japanse rassen (Totenko, To-
maru, Koeyoshi en een Japans langstaarthoen dat
ook lang kraait, de Kurokashiwa), de Indonesische
Ayam Pelung, de Duitse Bergische Kräher, de
Turkse Denizli (West-Anatolië), de Bosnische
Berat, de Russische Yurlow en daarnaast nog drie
vrij onbekende rassen: een Braziliaanse kraaier
(maar wellicht een afstammeling van de Bergische
kraaier), een Syrische kraaier (wellicht uitgestorven)
en een Chinese kraaier uit de buurt van de stad
Xian, die wellicht de stamvader van de vier Japanse
langkraairassen is. In Nederland zijn er voorlopig
twee langkraairassen erkend, de Bergische kraaier
en de Denizli kraaier. In de VS en ook in West-
Europa kent men daarnaast al fokkersverenigingen
van de Berat, Koeyoshi, Tomaru en Totenko. Op
zoek naar bijzonderheden kan daar wel eens binnen
niet al te lange tijd de Yurlov kraaier bijkomen,
omdat deze eveneens langdurig kraait.
De Yurlow kraaier kraait niet uitzonderlijk hard,
wel indrukwekkend omdat het vrij lang is. Wel-
licht is dit ras dan ook een oplossing voor fokkers
die houden van hanen die mooi en lieflijk kraaien,
zonder al te veel overlast voor de buren. Doordat
ze zo lang kraaien moeten ze, met de lucht die in
hun longen zit, wel zuinig omspringen, anders
houden ze het lang niet zo lang vol en daarom is
de geluidssterkte veel minder. Echter, langkraaien
vraagt om grote longen en dus een groot en sterk
lichaam met goede doorbloeding. De hennen zijn
eveneens gehard en goede broedsters.
Dit maakt de Yurlov kraaier tot een der grootste
en sterkste kippenrassen van de wereld en volgens
kenners geschikt om een deel van het wereldvoed-
selprobleem op te lossen en voor risicospreiding
De wereld wakker gekraaid door de
Nationale kleindierenshow
Provinciaal kampioenschap NBS
Diverse clubshows
Aparte jeugdshow
Aparte verkoopklasse
Vervoerslijnen
op
1 – 2 – 3 december 2006
in de Twentehallen te Enschede
Vraagprogramma’s
verkrijgbaar bij:
Alg. secr.: G.H.Aal
Lyceumlaan 15, 7522 GJ Enschede
Tel. 053 – 4352800 e-mail: ghaal@home.nl
zie ook onze website
www.oneto.nl
Mikhail Romanov met een Yurlow kraaier.
Schuko-Almelo
Broedmachines
volautomatisch
vanaf 177 euro
Elektronische
hokopener
voorzien van
schermerschakeling,
optie voor
schakelklok,
binnenmontage of
lichtsensor
vanaf 106 euro
tel. 0546-813964
www.schuko.nl