Pagina 20 - cover-nr-01.indd

Basis HTML versie

De Duitse mw. Marie Sanderman heeft met
haar ‘creatie’ de Marburger Feh ontwikkeld.
Het fraaie konijnenras met een bijzondere
vachtkleur.
In Duitsland was het ras direct erg populair. In
Nederland was er een lange tijd geen belangstelling
voor de Marburger Feh. Waarschijnlijk omdat men
hier al de Gouwenaar fokte, die in die tijd vrijwel
dezelfde kleur had als de Marburger Feh en die
in kleurformule genetisch immers gelijk aan de
Gouwenaar.
Hoewel de Gouwenaar door selectie steeds lichter
van kleur is geworden, is dit bij de Marburger Feh
niet het geval. Door verschil in kleur zijn er twee
rassen ontstaan. Er komt nog bij dat de Marburger
Fehmet een lichte bruine waas overtrokken is. Deze
waas is zeker een overblijfsel van de Havana die aan
het ontstaan van dit ras heeft meegewerkt.
De rasnaam is afkomstig van de plaats Marburg
(Duitsland) waar deze mevrouw woonde en is er-
kend, net als Gouwenaar, in 1927.
Bij ons is de Marburger Feh veel pas in 1972.
Mw. Marie Sanderman heeft 5 jaar gewerkt om
het ras te kunnen brengen. Ze kruiste Havana met
blauweWener. De eerste generatie heeft ze gekruist
met lichtzwarte Groot Zilvers en waarschijnlijk met
Blauwe van Beveren.
Met deze kruisingen kwam het prachtige ras de
Marburger Feh tot stand. Het is een ras met een
levendig en vriendelijk temperament. Het ras heeft
ook een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de
Luchs en de Parelfeh.
De kwaliteit van de Marburger Feh ligt op zeer
hoog niveau, maar de basis is erg smal geworden
en dat is jammer. De Marburger Feh is ingedeeld
in groep 1 kleur.
De Marburger Feh
Tekst: Wim de Groot
Type en bouw
De Marburger Feh kan zo uitblinken in type en
bouw, het lichaam kort en geblokt met weinig hals
(halsloos type).
De bouw is breed in voor- en achterhand met fraaie
afronding. We komen ook nu nog steeds dieren
tegen die deze eigenschappen bezitten.
Maar toch zijn er wat lichaamsbouw betreft nog wel
problemen. Er zijn dieren met een iets oplopende
ruglijn, dus in voorhand iets laag geplaatste dieren
met het zogenaamde ‘mandoline type’. Het type is
meestal ook iets langer van deze dieren.
Is dit nog een erfenis van de Blauwe van Beveren?
De dieren met dit type moeten van de fok worden
uitgesloten. Ook tonen sommige Marburgers Feh
zich wat gestrekt en laten dan te veel nek zien en
is de bouw wat smal.
Opvallend is dat de Marburger Feh een brede volle
behaarde staart laat zien.
De benen zijn stevig en kort terwijl de achterbenen
evenwijdig aan het lichaambehoren te staan. Dunne
of lange benen horen niet bij het ras.
Goed getrainde dieren kunnen ook een zeer goede
stelling laten zien. Dit is heel belangrijk voor het
geheel en het aanzien van het dier.
Overjarige vrouwelijke dieren mogen een geringe
wam aanzet of halskraagje laten zien. Dit is een
groot probleem. Het ras is erg gevoelig voor
wamvorming. Je kunt ook meestal geen voedsters
showen en ook geen jonge voedsters. Ze zijn ook
al vroeg ruim in borst of halskraagje.
Streng selecteren is de enige oplossing. Het is dan
ook bijna altijd een ram die aan de top meedraait.
Deze jonge ram laat een fraai type zien met een
dito kop. De voor dit ras kenmerkende waas is
duidelijk aanwezig. (Foto: A. Bontekoning)
Doordat de gewenste waas het wat laat afweten
toont deze ram over het geheel wat blauw.
(Foto: A. Bontekoning)
20