Pagina 28 - 0902_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

28 Boerenvee 2-2009
Reportage
op bezoek bij
D
eAppenzeller Spitskuifkrielmagge-
rust het luxepaardje onder de kip-
pen worden genoemd. Het dwerg-
kipje (kriel) draagt het ‘haar’ in een
prachtige hoge kuif. Een beetje vergelijkbaar
met de hanenkam van een punker, maar dan
chique. ,,Bij andere kuifrassen verschijnt er
over de hele kop een kuif. Maar bij de Spits-
kuifkriel zie je alleen een smalle strook met
veertjes die recht omhoog staan.” Deze spit-
se vorm is zeldzaam bij kippen, want andere
kuifrassen hebben allemaal een bolachtige
kuif. Voorbeelden daarvan zijn de Neder-
landse kuifhoen en de Sultan.
Mooi is ook de kleur van hun veren. Een veel
voorkomende kleurslag is zilverzwart ge-
loverd. Deze krielen hebben een zilverwitte
grondkleur, met op de veertjes een zwart
lovertje. Ook heeft Herman veel goudzwart
geloverde krielen. Dit type is warm goud-
bruin van kleur, met veertjes waarop even-
eens een zwart lovertje zit.
De kippen zijn nieuwsgierig van karakter.
,,Als ik in de buurt ben, komen ze direct kij-
ken. Ook kunnen ze erg luidruchtig zijn”, zegt
Herman lachend. ,,Als ze een ei hebben ge-
legd, dan maken ze ontzettend veel herrie.
Alsof ze een enorme prestatie hebben gele-
verd.”
Beatrixkipjes
Herman is zelfstandig ondernemer en heeft
een modelmakerij voor de industrie. Tijdens
de werkzaamheden in zijn werkplaats geniet
hij dagelijks van zijn Appenzeller Spitskuif-
krielen; het ras dat hij zelf heeft gefokt. Ach-
terin de loods staat een kippenhok. Herman
is enthousiast maar bescheiden als hij zijn
kippenpracht laat zien. ,,Kijk, in deze hokken
zitten de kuikentjes. Ik heb ze in veel ver-
schillende kleurtjes.” Hij opent het houten
deurtje en pakt er voorzichtig een klein kriel-
tje uit. Het goudwitte beestje is twee weken
oud en kijkt belangstellend om zich heen.
Ondanks deze piepjonge leeftijd is het ka-
rakteristieke kuifje al goed te zien. Herman
wrijft er zachtjes over heen. ,,Een liefhebber
uit ’t Gooi noemde ze ook wel de Beatrix-
kipjes”, lacht Van Olst. ,,Omdat ze zo’n mooi
kroontje op hun hoofd dragen.”
In de ruimte naast de werkplaats heeft
Herman elf kippenhokken getimmerd. De
hokken zijn ruim en bieden toegang tot de
buitenren. Elk hok is het domein van een
haan met vijf of zes hennen. In totaal heeft
Herman ongeveer zestig krielen. De beestjes
hebben een trotse en sierlijke houding. Ze lo-
pen parmantig rond in hun ren, alsof ze zich
bewust zijn van hun fraaie uiterlijk.
Kweekprogramma
Bijna dertig jaar geleden begon Herman met
zijn kweekprogramma voor de Appenzeller
Spitskuifkrielen. ,,Destijds hadden mijn va-
der en ik de gewone Appenzeller Spitskuif,
Spitskuifkriel is
het luxepaardje
onder de kippen
Herman van Olst uit Vorden (Gld) is de kweker van Appenzeller Spitskuifkrielen. Het
zijn elegante kippetjes met een opmerkelijk spits kuifje op hun kop.
De Appenzeller Spitskuifkriel is een klein elegant
kipje met een opvallende kuif.